[C++] Deklracaja klasy w klasie


(fedora24x) #1

Czy można deklarować klasy w klasie(jeszce bardziej je zagnieżdżać) tak aby

klasa nadrzędna mogła wywoływać klase podżedną(oczywiście z zachowaniem praw dostepu)

Jak poniżej na schemacie :wink:

class A{

public:

class a1{

..... }

private:

class b1 {

......}

}

class B{

public:

class a2{

....}

private:

class b2{

.....}

}


(kostek135) #2

Tak. Brakuje średników. Poza tym jakbyś użył Google ze słowami kluczowymi: C, nested, class. To otrzymałbyś odpowiedź w czasie poniżej sekundy.


(fedora24x) #3

http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/pro/sc … de105.html

Dodane 22.11.2013 (Pt) 13:44

jak się wtedy mam odwołać do klasy a1 w klasie b z poizomu main(z zewnatrz klasy nadrzednej) ?