[C++] Deklracaja klasy w klasie

Czy można deklarować klasy w klasie(jeszce bardziej je zagnieżdżać) tak aby

klasa nadrzędna mogła wywoływać klase podżedną(oczywiście z zachowaniem praw dostepu)

Jak poniżej na schemacie :wink:

class A{

public:

class a1{

… }

private:

class b1 {

…}

}

class B{

public:

class a2{

…}

private:

class b2{

…}

}

Tak. Brakuje średników. Poza tym jakbyś użył Google ze słowami kluczowymi: C, nested, class. To otrzymałbyś odpowiedź w czasie poniżej sekundy.

http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/pro/sc … de105.html

Dodane 22.11.2013 (Pt) 13:44

jak się wtedy mam odwołać do klasy a1 w klasie b z poizomu main(z zewnatrz klasy nadrzednej) ?