[C++] Dodawanie macierzy na 2 sposoby


(Kanaliaon) #1

Witam, napisałem dodawanie macierzy na 2 sposoby. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, komentarze i spostrzeżenia.

 1. Macierze reprezentowane jako tablice dwuwymiarowe:

  include

  using namespace std;

  void wprowadz_macierz(int macierz[][10],int wiersze, int kolumny);

  void dodaj_macierze(int macierzA[][10], int macierzB[][10], int macierzC[][10],int wiersze, int kolumny);

  void wyswietl_wynik(int macierzC[][10],int wiersze,int kolumny);

  int main()

  {

  int macA[10][10], macB[10][10], macC[10][10]={0},wmac,kmac;
  
  cout << "Podaj rozmiar obu macierzy:\nWierszy: ";
  
  cin >> wmac;
  
  cout << "Kolumn: ";
  
  cin >> kmac;
  
  if((kmac) && (wmac) && (wmac<11) && (kmac<11)) // sprawdzenie poprawnosci rozmiarow macierzy
  
  {
  
  	cout << "\nMacierz A: \n";
  
  	wprowadz_macierz(macA,wmac,kmac); // wprowadzamy macierz A
  
  	cout << "\nMacierz B\n";
  
  	wprowadz_macierz(macB,wmac,kmac); // i macierz B	
  
  	dodaj_macierze(macA,macB,macC,wmac,kmac); // dodajemy je
  
  	wyswietl_wynik(macC,wmac,kmac); // i wyswietlamy macierz wynikowa
  
  }
  
  else cout << "Zly rozmiar macierzy!\n";
  
  return 0;

  }

  // **************************************************************************

  void wprowadz_macierz(int macierz[][10], int wiersze, int kolumny)

  {

  for(int i=0; i
  {
  
  	for(int j=0; j
  	{
  
  		cout << "Podaj element (" << i+1 << "," << j+1 << "): ";
  
  		cin >> macierz[i][j];
  
  	}
  
  }

  }

  // ********************************************************************************

  void dodaj_macierze(int macierzA[][10], int macierzB[][10], int macierzC[][10],int wiersze,int kolumny)

  {

  for(int i=0; i
  {
  
  	for(int j=0; j
  	{
  
  		macierzC[i][j]=macierzA[i][j]+macierzB[i][j]; // wlasciwe dodawanie
  
  	}
  
  }

  }

  // ***********************************************************

  void wyswietl_wynik(int macierzC[][10],int wiersze,int kolumny)

  {

  cout << "\nWynik:\n";
  
  for(int i=0; i
  {
  
  	for(int j=0; j
  	{
  
  		cout << macierzC[i][j];
  
  		if(j
  	}
  
  	cout << "\n";
  
  }
  
  cout << "\n";

  }

 2. Macierze reprezentowane jako tablice jednowymiarowe:

  include

  using namespace std;

  void wprowadz_macierz(int macierz[],int wiersze, int kolumny);

  void dodaj_macierze(int macierzA[], int macierzB[], int macierzC[],int wiersze, int kolumny);

  void wyswietl_wynik(int macierzC[],int wiersze,int kolumny);

  int main()

  {

  int macA[100], macB[100], macC[100]={0},wmac,kmac; // wmac - ilosc wierszy, kmac - ilosc kolumn, dodajemy macierze wmac x kmac
  
  cout << "Podaj rozmiar obu macierzy:\nWierszy: ";
  
  cin >> wmac;
  
  cout << "Kolumn: ";
  
  cin >> kmac;
  
  if((kmac) && (wmac) && (wmac<11) && (kmac<11)) // sprawdzenie poprawnosci rozmiarow macierzy
  
  {
  
  	cout << "\nMacierz A: \n";
  
  	wprowadz_macierz(macA,wmac,kmac); // wprowadzamy pierwsza macierz
  
  	cout << "\nMacierz B\n";
  
  	wprowadz_macierz(macB,wmac,kmac);	// i druga
  
  	dodaj_macierze(macA,macB,macC,wmac,kmac); // i je dodajemy
  
    wyswietl_wynik(macC,wmac,kmac); // wyswietlamy wynikowa macierz
  
  }
  
  else cout << "Zly rozmiar macierzy!\n";
  
  return 0;

  }

  // *********************************************************************

  void wprowadz_macierz(int macierz[], int wiersze, int kolumny) // funkcja do wprowadzania macierzy

  {

  for(int i=0; i
  {
  
  	for(int j=0; j
  	{
  
  		cout << "Podaj element (" << i+1 << "," << j+1 << "): ";
  
  		cin >> macierz[(i*kolumny)+j]; // mnozymy i razy liczbe kolumn, zeby wartosci w tablicy jednowymiarowej nie nadpisywaly sie
  
  	}
  
  }

  }

  // ************************************************************************************************

  void dodaj_macierze(int macierzA[], int macierzB[], int macierzC[],int wiersze,int kolumny) // funkcja dodajaca macierze

  {

  for(int i=0; i
  {
  
  	macierzC[i]=macierzA[i]+macierzB[i];
  
  }

  }

  // *********************************************************************************

  void wyswietl_wynik(int macierzC[],int wiersze,int kolumny) // wyswietlanie macierzy wynikowej

  {

  cout << "\nWynik:\n";
  
  for(int i=0; i
  {
  
  	for(int j=0; j
  	{
  
  		cout << macierzC[(i*kolumny)+j]; // (i*kolumny)+j, a nie (i+j) zeby np macierzC(1,0) nie nadpisalo macierzC(0,1)
  
  		cout << "\t";
  
  	}
  
  	cout << "\n";
  
  }
  
  cout << "\n";

  }