[C++]Dopisanie liczby do stringa

Mam, tablice statyczną (100 elementową) typu string. Do każdego elementu w tablicy dopisałem łańcuch znaków “osoba”.

Fragment kodu:

string tab[100];


for(int i=1; i<=100; i++)

{

tab[i]="osoba";

}

I teraz mam pytanie, co zrobić, żeby do tablicy tab był dopisywany łańcuch znaków “osoba” + wartość zmiennej i?

Czyli:

osoba1

osoba2

osoba3

itp.

Z góry dzięki za pomoc :slight_smile:

Np. za pomocą stringstream: http://www.cplusplus.com/reference/iost … ingstream/

Przy deklaracji string tab[100]; masz stringi od tab[0] do tab[99]. tab[100] jest poza zakresem.

for(int i=0; i<100; ++i) tab_=“osoba”+((stringstream&)(stringstream()<<(i+1))).str();_