[C++] Dostęp do zmiennych nadrzędnego obiektu

Chcę zmienną obiektu nadrzędnego zmieniać w obiekcie potomnym tak, żeby inny obiekt potomny mógł odczytywać zmienioną wartość.

Witam,

 

Zobacz czy słowo kluczowe BASE coś Ci pomoże.

 

Pozdrawiam,

 

mr-owl

Że niby tak?:

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem co jest problemem. Dla pewności. Klasy potomne mają dostęp do zmiennych klas nadrzędnych jeśli zmienne te zadeklarowane są jako public. np:

class baza{
 public: int test; // zamiast pubic może być protected
};
class dziedzic : public baza{
 public: void ustawtest(int a){test=a;};
};

Jeśli chcesz żeby wszystkie obiekty dzieliły tą samą wartość to używasz static, przykład:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;


class baza{
  public: static int test;
};
class dziedzic : public baza{
  public: void ustawtest(int a){test=a;};
};

//musimy utworzyć zmienną, sama deklaracja w klasie nie wystarcza.
int baza::test;

int main(){
  baza b1;
  dziedzic c1,c2,c3;

  // Możemy zmieniać test przy pomocy każdego obiektu i klasy. Efekt zmiany tyczy się wszystkich obiektów, jest globalny.
  c1.ustawtest(59);
  cout <<b1.test<<" "<< c1.test<<" "<<c2.test<<" "<<c3.test<<endl;
  b1.test=50; //obiekt klasy bazowej
  cout <<b1.test<<" "<< c1.test<<" "<<c2.test<<" "<<c3.test<<endl;
  c3.test=45;
  cout <<b1.test<<" "<< c1.test<<" "<<c2.test<<" "<<c3.test<<endl;
  dziedzic::test=83;
  cout <<b1.test<<" "<< c1.test<<" "<<c2.test<<" "<<c3.test<<endl;
  baza::test=85;
  cout <<b1.test<<" "<< c1.test<<" "<<c2.test<<" "<<c3.test<<endl;
return (0);
}

Jeśli chcesz natomiast między dwoma plikami .cpp dzielić jedną zmienną globalną to używasz extern.

http://www.daniweb.com/software-development/cpp/threads/131659/how-exactly-to-use-extern