[C#] Doubleclick na kontrolce z zewnętrznej biblioteki


(LonngerM) #1

Witam,

Programuję w języku C# z pomocą bibliotek activiz.net.

Aby móc wywołać akcje po kliknięciu na kontrolkę z tejże biblioteki (RenderWindowControl) muszę wywołać akcję:

this.renWin.GetInteractor().LeftButtonPressEvt += new vtkObject.vtkObjectEventHandler(Form1_LeftButtonPressEvt);

Następnie w funkcji:

void Form1_LeftButtonPressEvt(vtkObject sender, vtkObjectEventArgs e)

    {


    }

Wpisuję odpowiedni kod. Mam problem bo potrzebuję, albo wywołać tą funkcję po podwójnym kliknięciu (ale nie ma takiej możliwości by to umieścić w "this.renWin.GetInteractor().LeftButtonPressEvt "), albo w funkcji już wywołanej czekać na drugie kliknięcie... niestety nie wiem jak to zrobić... Proszę o pomoc. Ustawienie akcji "doubleclick" w zakładce "design" nie działa -- Dodane 17.11.2011 (Cz) 20:18 -- Problem rozwiązany przy pomocy timera. Jakby ktoś potrzebował.

void Form1_LeftButtonPressEvt(vtkObject sender, vtkObjectEventArgs e)

{

 timer1.Start();

 klik++;

 if (klik == 2) 

  {


  }

}


private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

 {

  timer1.Stop();

  klik = 0;

 }