[C#] Dynamiczne tworzenie kontrolek

Załóżmy, że chcę stworzyć dynamicznie button na panelu w określonym miejscu, co mam zrobić?

BTW. Istnieje w C# jakaś klasa do obsługi XML?

  1. Stworzyć go, ustawić pozycję i dodać do kontrolek panelu:

    var button = new Button();

    button.Location = new Point(1,1;);

    panel.Controls.Add(button);

2)A do MSDN to się zajrzeń nie chce? Masz całą przestrzeń nazw(System.Xml) do tego!

Do obsługi dokumentów XML służy klasa XDocument, ew. XmlDocument.

Ale nie zawsze korzysta się z dokumentów XML, nieraz trzeba ich używać jako strumieni. Do tego służą klasy XmlReader, XmlWriter i wszelkie pomocnicze.