[C#] Dynamiczne tworzenie kontrolek


(Marcinch7) #1

Załóżmy, że chcę stworzyć dynamicznie button na panelu w określonym miejscu, co mam zrobić?

BTW. Istnieje w C# jakaś klasa do obsługi XML?


(Fiołek) #2

1) Stworzyć go, ustawić pozycję i dodać do kontrolek panelu:

var button = new Button();

button.Location = new Point(1,1;);

panel.Controls.Add(button);

2)A do MSDN to się zajrzeń nie chce? Masz całą przestrzeń nazw(System.Xml) do tego!


(Kubarek) #3

Do obsługi dokumentów XML służy klasa XDocument, ew. XmlDocument.


(somekind) #4

Ale nie zawsze korzysta się z dokumentów XML, nieraz trzeba ich używać jako strumieni. Do tego służą klasy XmlReader, XmlWriter i wszelkie pomocnicze.