[C++] Dziwne wartości w tabelach wielowymiarowych


(adriano765) #1

Mam problem z tą tablicą wielowymiarową pierwszą wartość kompilator pokazuje normalnie a drugą jakieś dziwne wartości.

#include

	using namespace std;

	int main()

	{

		int tab[4][2];


		for(int i=0;i<4;i++)

		{	

		cout << "Wprowadz wartosc x " << " ";

		cin >> tab[i][0];

		cout << "Wprowadz wartosc y " << " ";

		cin >> tab[i][1];

		}

		cout << "\n";


		for(int i=0;i<4;i++)

		cout << tab[i][0] << " " << cout << tab[i][1] << "\n\n";


	return 0;			

	}

(Copycona) #2

Nie tak - to co źle wyróżnione. http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/basic_io/

Tak działa (wyświetla oczekiwaną wartość):

        cout << tab[i][0] << " " << tab[i][1] << "\n\n";[/code]

[code=php]      {
        cout   tab [i][0]     " " ;
        cout   tab [i][1]     “\n\n” ;
    __}


(adriano765) #3

Dzięki wielkie za pomoc diabeł zawsze tkwi w szczegółach.