C++ fmod dźwięk 3d


(arekk-99) #1

Witajcie. Czy toś byłby wstanie mi wyjaśnić, co robię źle? Stworzyłem klasę Audio, w mojej grze audio, gdyż jestem osobą niewidomą, i grafiki  nie potrzebuję. Użyłem sfml do renderowania okna, a fmod do audio, gdyż sfml ma zbyt małe możliwości tj. Nie potrafi odtworzyć dwukrotnie tego samego dźwięku. Przykład: Idę sobie, ktoś do mnie strzela i ja też zaczynam strzelać. Wtedy albo dźwięki się wzajemnie blokują, albo odtwarza się 1.

 audio.h

Co robię źle, że nie działa dźwięk 3d? 

audio.cpp

 


(Karoles357) #2

Masz wszystkie potrzebne biblioteki?

 


(arekk-99) #3

Tak, bo aplikacja się odpala. Ale nie zmienia mi się na scenie postać listenera. Robię w funkcji player::set_potision(float x, float y, float z) robię audio.lpos.x = x; audio.lpos.y = y; audio.lpos.z = z; a on i tak nie zmienia.


(KoczurekK) #4

Potrafi. Spokojnie możesz odtworzyć jeden dźwięk wiele razy i na raz, nie masz po co robić bałaganu w programie dodatkowymi bibliotekami.

W SFML wystarczy, że wczytasz raz dźwięk do obiektu klasy sf::SoundBuffer. Potem po prostu twórz nowe sf::Sound używając wcześniejszego bufora i wrzucaj je do std::vector<sf::Sound> po czym indywidualnie usuwaj gdy skończą się odtwarzać.


(arekk-99) #5

sf::Sound sound[256];

sf::SoundBuffer buf[256];

buf[0].loadFromFile(“plik.wav”);

sound[0].setBuffer(buf[0]);

sound[0].play();

a potem co? Oczywiście nazwy funkcji mogą mieć gdzieś indziej wielkie litery niż to pamiętam, gdyż zrobiłem sobie do tego klasę Audio i rzadko raczej kiedy używam normalnych funkcji do tego przeznaczonych.