C# formatowanie liczb


(Dkqmail) #1

Witam

Mam problem z formatowaniem wyświetlania liczb w dataGridView.

dataGridView1.Rows[y].Cells[x].Value = String.Format("{0:0,00}", Convert.ToString(Convert.ToDouble(dataGridView1.Rows[y].Cells[x].Value)));


// dla wpisanej liczby: 123,1 zwraca 123,1

// dla wpisanej liczby: 123 zwraca 123

Jak sformatować ciąg znaków, aby zawsze po przecinku były wyświetlane dwie liczby (np. dla liczby 123,1 zwrócić ma 123,10 ,a dla liczby 123 zwrócić ma 123,00)?


(somekind) #2

Może tak?

dataGridView1.Rows[y].Cells[x].Value = liczba.ToString("N2");

(Dkqmail) #3

Wielkie dzięki za pomoc, ale pomogła zamiana przecinka “{0:0,00}” na kropkę “{0:0.00}”.

Działający poprawnie kod:

dataGridView1.Rows[y].Cells[x].Value = String.Format("{0:0.00}", Convert.ToString(Convert.ToDouble(dataGridView1.Rows[y].Cells[x].Value)));

(Tomek Matz) #4

Osobiście zrobiłbym to trochę inaczej … przy użyciu właściwości Format. Na tej stronie http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f9x2790s.aspx są przykłady. W skrócie chodzi o to, aby na etapie projektowania DataGridView zdefiniować jak mają być wyświetlane dane w poszczególnych kolumnach. Możesz to zrobić z poziomu kodu lub przy użyciu GUI.

someDataGridView.Columns[index].DefaultCellStyle.Format = "custom format";