C++ funkcja pamiętająca zmienne


(Kjanok) #1

pamiętam, że jak kiedyś czytałem "symfonię c++" była tam mowa o tym, że funkcja nie musiała zapominać wartości swoich zmiennych po zakończeniu działania i przy kolejnych wywołaniach ciągle je jeszcze pamiętała... ktoś może wie jak to się robiło?


(Sawyer47) #2

Hint: zmienne statyczne

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmienna_st … ku_funkcji


(Johny) #3

Zwykła zmienna jest niszczona po wyjściu z funkcji,statyczna nie

przed typem zmiennej stawiasz słowo static

static int,static string