[C++] Funkcja tworząca ze stringa tablicę


(Daeilion) #1

Szukam funkcji dzielącej stringa na pojedyncze wyrazy zapisane w oddzielnych stringach w jednej tablicy. Zależy mi na możliwości ustawienia separatora wyrazów.

Np. mam stringa z zawartością: "To jest przykładowy tekst.", przy ustawionych białych znakach jako separatorach, funkcja powinna utworzyć tablicę stringów jak niżej:

-


(Sawyer47) #2

Zawsze możesz sam napisać taką funkcję. Możesz też użyć String Algo algo Regex ze zbioru bibliotek Boost - http://www.boost.org/

String Algo - http://www.boost.org/doc/libs/1_35_0/do ... _algo.html

Regex - http://www.boost.org/doc/libs/1_35_0/li ... index.html

split() ze String Algo - http://www.boost.org/doc/libs/1_35_0/do ... #id1290839


(flaszer) #3

Ja bym użył explode();.