[C++]Funkcja zwraca niepoprawną wartość

Mam problem mianowicie funkcja mimo że żaden warunek nie został spełniony zwraca wartość 1 a powinna 0

int ZwyciestwoRemis (unsigned short aPlansza [3] [3])

{

  bool bGracz1Wygrana = false , bRemis = false , bGracz2Wygrana = false , ;

  unsigned nTemp = 0;

  for (unsigned short i = 0 ; i <= 2 ; i++)

  {

    nTemp = (aPlansza [i] [0] + aPlansza [i] [1] + aPlansza [i] [2])/3;

    if (nTemp == 1) bGracz1Wygrana = true;

    if (nTemp == 2) bGracz2Wygrana = true;

  };

  if (bGracz1Wygrana == false && bGracz2Wygrana == false)

  {

            for (unsigned short i = 0 ; i <= 2 ; i++)

            {

              nTemp = (aPlansza [0] [i] + aPlansza [1] [i] + aPlansza [2] [i])/3;

              if (nTemp == 1) bGracz1Wygrana = true;

              if (nTemp == 2) bGracz2Wygrana = true;

            };

  };

  if (bGracz1Wygrana == false && bGracz2Wygrana == false)

  {

            nTemp = (aPlansza [0] [0] + aPlansza [1] [1] + aPlansza [2] [2]) / 3;

            if (nTemp == 1) bGracz1Wygrana = true;

            if (nTemp == 2) bGracz2Wygrana = true;

  };

  if (bGracz1Wygrana == false && bGracz2Wygrana == false)

  {

            nTemp = (aPlansza [2] [0] + aPlansza [1] [1] + aPlansza [0] [2]) / 3;

            if (nTemp == 1) bGracz1Wygrana = true;

            if (nTemp == 2) bGracz2Wygrana = true;

  };

  if (bGracz1Wygrana = true) return 1;

  if (bGracz2Wygrana = true) return 2;

}

Jak to żaden warunek nie jest spełniony? Jest, ten od “return 1”. Tam masz PRZYPISANIE a powinieneś mieć PORÓWNANIE.

Aaa faktycznie :wink: Dzięki tak to jest jak sie pisze programy niewyspanym :wink:

Dlatego jeżeli porównujesz jakąś wartość z literałem to dobrze stawiać literał po prawej, wtedy kompilator zgłosi błąd. W tym wypadku:

if( true == zmienna ) // jeżeli przez pomyłkę dasz przypisanie kompilator zgłosi błąd

Lub zaopatrzyć się w kompilator który rzuca błędy w takim wypadku. Visual C++ z /W4 wyświetla ostrzeżenie.