[C++] Gtkmm Hello World się nie kompiluje - Ubuntu

Cześć chciałem sobie skompilować ten prosty program w gtkmm:

http://developer.gnome.org/gtkmm-tutori … le.html.en

#include 


int main(int argc, char **argv)

{

	Glib::RefPtr app = Gio::Application::create(argc, argv, "Moje pierwsze okno");


	Gio::ApplicationWindow window;


	return app->run(window);

}

Niestety przy kompilacji pojawiają się błędy i chyba nie są spowodowane brakiem bibliotek i zależności.

g++ simple.cpp -o simple `pkg-config gtkmm-3.0 --cflags --libs`

simple.cpp: In function ‘int main(int, char**)’:

simple.cpp:5:15: error: ‘Application’ is not a member of ‘Gio’

simple.cpp:5:15: error: ‘Application’ is not a member of ‘Gio’

simple.cpp:5:31: error: template argument 1 is invalid

simple.cpp:5:37: error: invalid type in declaration before ‘=’ token

simple.cpp:5:44: error: ‘Gio::Application’ has not been declared

simple.cpp:7:2: error: ‘ApplicationWindow’ is not a member of ‘Gio’

simple.cpp:7:25: error: expected ‘;’ before ‘window’

simple.cpp:9:12: error: base operand of ‘->’ is not a pointer

simple.cpp:9:18: error: ‘window’ was not declared in this scope

To raczej nie jest problem braku zależności, ale dla pewności sprawdź, czy masz zainstalowany pakiet libgtkmm-3.0-dev.

Ja bym radził dokładnie przeczytać tutorial, który sam zalinkowałeś. Już po pierwszym spojrzeniu widać gdzie masz błąd :stuck_out_tongue: