C++, html to plain


(Latos 89) #1

Witam,

Od jakiegoś czasu bawiłem się z klientem poczty.

Nagle napotkałem na załącznik typu htm.

i tu problem, jak dobrze odkodować takie coś?

Content-Type: text/html

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

jak przekodować html do plain (text)??


(etam) #2

Jeżeli pod linuxem, to nie wyważać otwartych drzwi. Np. Midnight Commander używa do podglądu plików html komendy “w3m -dump -T text/html %f”. Działa też “w3m -dump -T text/html < %f”