[C# i SQL ] Kopiowanie kolumn między Tabelami


(Skotix23) #1

Witam Wszystkich, mam problem z kopiowaniem kolumn między tabelami. Chodzi o to, że mam dwie tabele Pracownicy i Wypłaty. Tabela Wypłaty składa się z IDPRAC, Pensji, premii i zarobków. Zależy mi na tym by pobrać dane ID i Pensja w tabeli Pracownicy i "wsadzić" to to tabeli Wypłaty do kolumn IDPRAC i PENSJA. Napisałem coś takiego w SQL Server:

INSERT INTO Wyplaty

             (ID_PRAC, Pensja)

SELECT ID, Pensja

FROM szczegoly_o_Prac

I jeżeli to wywoluje to tworzy mi moją tabele z ściągnietymi wartościami ID i Pensją do Wypłaty. Ale to działa tylko pod SQL i za każdym razem muszę robić nowy Executing SQL. A mi zależy na tym by przy kliknięciu buttona Wypłaty na mojej formie i otwarciu Formy "Wypłaty" na DGV który się na niej znajduje automatycznie zostały pokazane wartości z Pracownicy. Czyli jak to zrobić pod C# (w kodzie) by pobierało dane z jednej tabeli do drugiej?

Dziękuje za pomoc

Pozdrawiam

Tomek


(Tomek Matz) #2

Nie do końca rozumiem co chcesz osiągnąć i z czym jest taki problem

 1. Czy wypełnić w kodzie DataGridView z użyciem odpowiedniego zapytania: SELECT ID, Pensja FROM szczegoly_o_Prac

 2. Czy wywołać w kodzie instrukcję INSERT, którą wkleiłeś wyżej i która na podstawie danych z jednej tabeli ma wypełnić drugą

Jeśli Ci coś nie działa w kodzie to wklej tutaj właściwy fragment i się poprawi.


(Skotix23) #3

Cześć, chodzi mi tylko o to, że chcę z dwóch kolumn jednej tabeli wstawić dane do dwóch kolumn drugiej tabeli używając C#. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Mi to bez różnicy czy będzie to 1 sposobem czy 2, byle mi to jakoś zadziałało. Jedno co mi się udało wymyśleć to ten fragment kodu SQL co tutaj wkleiłem. Jeżeli nie jasno się wyrażam to proszę pisz, a ja od razu wytłumaczę.

Pozdrawiam

Tomek


(Tomek Matz) #4

Poniższa metoda wykona ten Twój kod sql:

private int GetPayment(string connectionString)

    {

      string sql = " INSERT INTO Wyplaty (ID_PRAC, Pensja) "

       + " SELECT ID, Pensja "

       + " FROM szczegoly_o_Prac ";


      SqlConnection conn = null;

      SqlCommand cmd = null;


      try

      {

        conn = new SqlConnection(connectionString);

        cmd = new SqlCommand(sql, conn);


        conn.Open();

        return cmd.ExecuteNonQuery();

      }

      catch (Exception ex)

      {

        throw ex;

      }

      finally

      {

        if (conn != null && conn.State != ConnectionState.Closed)

          conn.Close();

      }

    }

Jako parametr przekazujesz łańcuch połączenia ze swoją bazą danych. Generalnie taki powinien Ci zadziałać (wykorzystane zostanie uwierzytelnienie z użyciem Twojego konta Windows):

"Data Source=(local);Initial Catalog=TU_WSTAW_NAZWE_BAZY_DANYCH;Integrated Security=True"

I jeszcze jedno na początku pliku będziesz musiał dodać następujące przestrzenie nazw:

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

Generalnie sama metoda została napisana przy użyciu czystego ADO .NET


(Skotix23) #5

Wstawiłem tę funkcję co napisałeś mi i wszystko kompiluje się bezbłędnie. Problemem dla mnie jest gdzie wstawić ten fragment:

"Data Source=(local);Initial Catalog=TU_WSTAW_NAZWE_BAZY_DANYCH;Integrated Security=True"

Przepraszam za zawracanie Ci głowy.

Pozdrawiam

Tomek


(Tomek Matz) #6

no żeby wywołać tą metodę musisz podać jako parametr łańcuch połączenia ze swoją bazą danych, czyli wywołanie tej metody to będzie:

int rowsAffected = GetPayment("Data Source=(local);Initial Catalog=TU_WSTAW_NAZWE_BAZY_DANYCH;Integrated Security=True");

Metoda zwraca informację o tym ile rekordów zostało skopiowanych między tabelami.


(Skotix23) #7

Mogę Tobie wleić tutaj to co mam dla formy Wypłaty, zobaczysz co robię nie tak?


(Tomek Matz) #8

jasne, na ile będę mógł na tyle pomogę. Powiedz mi jeszcze jaką masz wersję tego SQL Servera. W sensie, czy jest to wersja Express, czy też jakaś inna?


(Skotix23) #9

Wersja 2008 express. A poniżej mój kod

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;


namespace Biuro

{

  public partial class Wyplaty : Form

  {

    public Wyplaty()

    {

      InitializeComponent();

    }


    private void Wyplaty_Load(object sender, EventArgs e)

    {


      // TODO: This line of code loads data into the 'szczeg_o_pracDataSet3.Wyplaty' table. You can move, or remove it, as needed.

      this.wyplatyTableAdapter.Fill(this.szczeg_o_pracDataSet3.Wyplaty);

      int rowsAffected = GetPayment("Data Source=TOMEK-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=szczeg_o_prac;Integrated Security=True;Pooling=False"); 

    }


    private int GetPayment(string connectionString)

    {


      string sql = " INSERT INTO Wyplaty (ID_PRAC, Pensja) "

       + " SELECT ID, Pensja "

       + " FROM szczegoly_o_Prac ";


      SqlConnection conn = null;

      SqlCommand cmd = null;


      try

      {

        conn = new SqlConnection(connectionString);

        cmd = new SqlCommand(sql, conn);


        conn.Open();

        return cmd.ExecuteNonQuery();

      }

      catch (Exception ex)

      {

        throw ex;

      }

      finally

      {

        if (conn != null && conn.State != ConnectionState.Closed)

          conn.Close();

      }

    }

    private void btnDopisz_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      /*DialogResult result = MessageBox.Show("Czy na pewno chcesz zminić istniejące dane?", "Zmiana danych o pracowniku", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);

      if (result != DialogResult.No) dataGridView1.Rows.RemoveAt(dataGridView1.CurrentCell.RowIndex);*/

      // this.wyplatyTableAdapter.Update(this.szczeg_o_pracDataSet3.Wyplaty);

      //this.wyplatyTableAdapter.Fill(this.szczeg_o_pracDataSet3.Wyplaty);


      int id = int.Parse(txtID_Prac.Text);

      int pensja= int.Parse(txtPensja.Text);

      int premia = int.Parse(txtPremia.Text);

      int zarobki= premia + pensja;


      wyplatyTableAdapter.Insert(id, pensja, premia, zarobki);

      this.wyplatyTableAdapter.Fill(this.szczeg_o_pracDataSet3.Wyplaty);    }


    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)

    {

      txtID_Prac.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();

      txtPensja.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();


    }
    private void txtPremia_Click_1(object sender, EventArgs e)

    {

      txtPremia.Text = "";

    }

  }

}

Na tę metodę odnosnie przyciku nie patrz, bo ją muszę jeszcze zmodyfikować.


(Tomek Matz) #10

W zdarzeniu Load formy podmień kolejność wykonywanych działań:

private void Wyplaty_Load(object sender, EventArgs e)

    {


      // TODO: This line of code loads data into the 'szczeg_o_pracDataSet3.Wyplaty' table. You can move, or remove it, as needed.

int rowsAffected = GetPayment("Data Source=TOMEK-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=szczeg_o_prac;Integrated Security=True;Pooling=False"); 

      this.wyplatyTableAdapter.Fill(this.szczeg_o_pracDataSet3.Wyplaty);

    }

i napisz, czy pomogło


(Skotix23) #11

Podkreśla mi S przy express i przy kompilacji wyskakuje taki błąd Unrecognized escape sequence. Nie mam pojęcia dlaczego.


(Tomek Matz) #12

racja przeoczyłem ... podmień ten aktualny łańcuch połączenia na taki:

"Data Source=TOMEK-PC\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=szczeg_o_prac;Integrated Security=True;Pooling=False"

(Skotix23) #13

Działa! !!


(Tomek Matz) #14

nie no bez przesady ... a co do tego drugiego "\". Niektóre znaki w C# uznawane są za znaki specjalne i jeśli są umieszczane w stringu to należy je poprzedzić właśnie "\", bo inaczej wystąpi wspomniany przez Ciebie wyżej błąd w trakcie kompilacji. Jest jeszcze jeden sposób jak sobie z tym poradzić, tj. przy użyciu operatora "@", ale to już najwyżej sam sobie doczytasz.

co do tego dublowania ... no bo masz tą metodę GetPayment wywoływaną przy każdym ładowaniu formy Wyplaty, Musisz ją umieścić w takim miejscu, żeby wywoływana była tylko raz. Ja nie wiem, gdzie najlepiej powinieneś to wrzucić, bo nie znam Twojego programu.

Pozdrawiam


(Skotix23) #15

Dzięki za tę informację, ale serio jak dla mnie jesteś Mistrzem :), dziękuje Ci raz jeszcze.

Aha mam pytanie, czy mógłbym prosić Cię o Twój email w razie czego jakbym miał kiedyś jeszcze jakieś pytania?


(Tomek Matz) #16

Najlepiej pisz na forum, bo jeśli nie ja pomogę to ktoś inny. Ewentualnie prywatna wiadomość też poprzez forum.

Swoją drogą, żeby poradzić sobie z tym dublowaniem w najłatwiejszy sposób, mógłbyś zrobić coś takiego:

 1. w bazie danych umieść procedurę, która najpierw będzie czyścić całą tabelę Wyplaty i potem od razu wypełniać ją rekordami z tabeli szczegoly_o_Prac

 2. w kodzie napisz metodę, która wywoła tą procedurę

 3. wywołaj tą metodę najlepiej przy starcie aplikacji

Procedura mogłaby wyglądać następująco (musisz wywołać poniższy kod na bazie danych):

USE [TU_WSTAW_NAZWE_BAZY_DANYCH]

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE PROCEDURE GetPayment

AS

BEGIN

  SET NOCOUNT ON;

	DELETE FROM Wyplaty


	SET NOCOUNT OFF;

	INSERT INTO Wyplaty (ID_PRAC, Pensja)

	SELECT ID, Pensja

	FROM szczegoly_o_Prac

END

GO

Wówczas nowa metoda w C# wywołująca tą procedurę wyglądałaby tak:

private int GetPayment(string connectionString)

    {

      SqlConnection conn = null;

      SqlCommand cmd = null;


      try

      {

        conn = new SqlConnection(connectionString);

        cmd = new SqlCommand("GetPayment", conn);

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;


        conn.Open();

        return cmd.ExecuteNonQuery();

      }

      catch (Exception ex)

      {

        throw ex;

      }

      finally

      {

        if (conn != null && conn.State != ConnectionState.Closed)

          conn.Close();

      }

    }

(Skotix23) #17

Ok wielkie dzięki, na pewno przyjże się temu ze szczególną uwagą :). Sorry, że nie odpisałem wcześniej, ale nie zauważyłem, że zrobiła się już następna strona.

Jeszcze raz wielkie dzięki

Pozdrawiam

Tomek

Bym zapomniał, ten kod w SQL to napisać w SQL Server czy jest możliwość w Visualu to wklepać?


(Tomek Matz) #18

Najlepiej wklep to w SQL Server Management Studio 2008 (jeśli tego nie masz to sobie ściągnij i zainstaluj, wersję Express można pobrać za free ze strony Microsoftu). W tym programiku klikasz prawym przyciskiem myszy na nazwę tej bazy danych, gdzie masz te tabele i wybierasz New Query. Otworzy się nowe okienko, w którym wklepujesz cały ten kod SQL, co wkleiłem wyżej i potem klikasz na przycisk Execute (taki z czerwonym wykrzyknikiem). Jeśli pojawi się komunikat "Command(s) completed successfully." tzn, że kod zadziałał. Poza tym to nie ma za co :slight_smile:

Pozdrawiam


(Monczkin) #19

Tomek11000 , nazwij proszę temat konkretnie, bez zbędnych problemów w nazwie. Inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj ten temat.

viewtopic.php?f=16&t=394978


(Skotix23) #20

Nie wiem jak to zmienić (czyt. Nazwę tematu). Próbowałem i nie dałem rady.

-- Dodane 12.07.2010 (Pn) 23:03 --

Cześć Matzu, zaglądasz jeszcze do tego wątku? Potrzebuje Twojej pomocy. Mam problem z usunięciem zaznaczonego wiersza w tabeli wypłaty, a robię tak samo jak w innych częściach swojego programu. Zaczyna mnie to już irytować. Jeżeli ktoś jest skłonny mi pomóc, to proszę pisać, a cały problem tutaj objaśnię.

Dzięki wielkie

pozdrawiam

Tomek