C# i SQLite - jak zrobić zapytanie i wstawić do etykiety?


(arlid) #1

Witajcie. Mam pewien problem. Mam taki kod:

private void polaczBaza_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      const string nazwaPlikuBazy = @"baza_testowa.s3db";
      const string sql = "select * from Klient;";
      var conn = new SQLiteConnection("Data Source=" + nazwaPlikuBazy + ";Version=3;");
      try
      {
        conn.Open();
				// Baza do DataGrida -> działa ok
        DataSet ds = new DataSet();
        var da = new SQLiteDataAdapter(sql, conn);      
        da.Fill(ds);
        pokazBaza.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView;
        MessageBox.Show("Udało się");
				
				// Imię do Labela -> Nie działa
        string sql2 = "select Klient_imie from Klient WHERE `Klient_ID`='8';";
        var da2 = new SQLiteDataAdapter(sql2, conn);
				imie.Text=Convert.ToString(da2);
        
      

      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Nie udało się");
      }
    }

Gdzie chciałbym po załadowaniu bazy wstawić imie klienta do etykiety. Samo wstawienie całej bazy do Data Grid działa. Chciałbym uzyskać rozwiązanie, gdzie pobiorę do konkretnych etykiet dane z bazy poprzez odwołanie przez ID rekordu. Niestety Label etykieta tego nie przyjmuje. Bez konwersji o string woła, ze to ma być string (logiczne), a po konwersji mam Syste.Data.SQLite[]. Jak to obejść?


(slepcu) #2

nie da się obejść, bo robiąc takie zapytanie obierasz NxM komórek danych (gdzie N i M to ilość wierszy i ilość kolumn).

obiekt klasy SQLiteDataAdapter nie jest do tego.

 

lepiej jest użyć SQLiteDataReader, o to przykład:

using (SqliteCommand cmd = new SqliteCommand(stm, con))
      {
        using (SqliteDataReader rdr = cmd.ExecuteReader())
        {
          while (rdr.Read()) 
          {
            Console.WriteLine(rdr.GetInt32(0) + " " 
              + rdr.GetString(1) + " " + rdr.GetInt32(2));
          }     
        }
      }

różnica jest taka że obiekt ten w pętli zwraca cały wiersz danych, a jego kolejne elementy są komórkami w tym wierszu.

 

Jeżeli chcesz pobrać tylko tę jedną wartość, to lepiej jest użyć cmd.ExecuteScalar i zmienić warunki zapytania SQL

using(SqliteConnection con = new SqliteConnection(cs))
    {
      con.Open();

      string stm = "SELECT imie FROM tabela WHERE warunek";
      using (SqliteCommand cmd = new SqliteCommand(stm, con))
      {
        string imie = cmd.ExecuteScalar();
      }

      con.Close();  
     }

(arlid) #3

Dzięki wielkie. teraz działa tak jak należy :smiley: