C++ instrukcja case problem


(Rafcio 100) #1

Witam, dlaczego nie chce mi działać mój program ??

#define USE_MATH_DEFINES

#include 

#include 

using namespace std;


main ()

{

	int wybor;

	float poleKuli, objetoscKuli, promienKuli; // Deklaracje zmiennych

	float objetoscWalca, poleCalkowiteWalca, promienWalca, wysokoscWalca, polePodstawyWalca, polePowierzchniBocznejWalca;

	float poleStozka, objetoscStozka, wysokoscStozka, promienStozka, tworzacaStozka, polePodstawyStozka, polePowierzchniBocznejStozka; 


	cout << " Wybierz w ktorej figurze chcesz obliczyc pole i obwod " << endl;

	cout << " Kula- wybierz 1 " << endl;

	cout << " Walec- wybierz 2 " << endl;

	cout << " Stozek- wybierz 3 " << endl;


	cin >> wybor;


	switch (wybor)

	{

		case 1:


			cout << " Podaj dlugosc promienia koli :" << endl;

			cin >> promienKuli;


			poleKuli = promienKuli * promienKuli * 4 * M_PI; // Inicjowanie zmiennych

			objetoscKuli = (pow (promienKuli, 3) * 4 * M_PI))/3;


			cout << " Pole kuli wynosi: " << poleKuli << endl;

			cout << " Objetosc kuli wynosi: " << objetoscKuli << endl;


			break;


		case 2:


			cout << " Podaj promien walca " << endl;

			cin >> promienWalca;

			cout << " Podaj wysokosc walca " << endl;

			cin >> wysokoscWalca;


			polePowierzchniBocznejWalca = 2 * M_PI * promienWalca * wysokoscWalca;

			polePodstawyWalca = M_PI * pow (promienWalca, 2);

			poleCalkowiteWalca = 2 * polePodstawyWalca + polePowierzchniBocznejWalca; 

			objetoscWalca = M_PI * pow (promienWalca, 2) * wysokoscWalca;


			cout << " Pole powierzchni calkowitej walca wynosi: " << poleCalkowiteWalca << endl;

			cout << " Objetosc walca wynosi: " << objetoscWalca << endl;

			break;


		case 3: 


			cout << " Podaj wysokosc stozka " << endl;

			cin >> wysokoscStozka; 

			cout << " Podaj promien stozka " << endl;

			cin >> promienStozka;


			tworzacaStozka = sqrt ( pow ( wysokoscStozka, 2) + pow ( promienStozka, 2) );

			polePodstawyStozka = M_PI * pow ( promienStozka, 2 ); 

			polePowierzchniBocznejStozka = M_PI * promienStozka * tworzacaStozka;

			poleStozka = polePodstawyStozka * polePowierzchniBocznejStozka;

			objetoscStozka = ( M_PI * pow (promienStozka, 2) * wysokoscStozka )/3;


			cout << " Pole powierzchni calkowitej stozka wynosi: " << poleStozka << endl;

			cout << " Objetosc stozka wynosi: " << objetoscStozka << endl;


	}

	return 0;

}

(Drobok) #2

Skopiuj do kompilatora …

Od razu ci wywali że:

Ma jeden nawias zamykający za dużo :stuck_out_tongue: