C# interop Excel nowy wiersz

Witam,

Przejrzałem dużo stron i do tej pory nie wiem jak dodać do istniejącego arkusza dodać nową linię, poszukiwać też będę jak przejść na inny arkusz.

 

W kodzie poniżej otwieram pusty dokument excela i uzupełniam go danymi.

Czyli w wierszu 5 mam dane, w wierszu 6 również są dane i chcę wstawić między piąty a  szósty wiersz nowy i wpisać tam dane (szósty wiersz staje się siódmym, a szósty nowym pustym).

Również było by miło dowiedzieć się jak przejść na inny arkusz (sheet).

 

using System;

Ja wpisałem w google Insert Empty row in excel C# i znalazło mi taki kod

// To shift down a set of cells from columns A to F