[C++][Irrlicht] Błąd podczas uruchamiania programu

Witam, napisałem podstawowy program:

#include <irrlicht.h>

using namespace irr;
using namespace core;
using namespace scene;
using namespace video;

int main()

{
  IrrlichtDevice * device = createDevice( EDT_OPENGL, core::dimension2d < u32 >( 800, 600 ),
  32, false, false, false, 0 );

  video::IVideoDriver * video = device->getVideoDriver();
  scene::ISceneManager * menage = device->getSceneManager();
  menage->addCameraSceneNode( 0, vector3df( 0, 30, - 40 ), vector3df( 0, 5, 0 ) );

  while( device->run() )

  {
    video->beginScene( true, true, video::SColor( 255, 0, 10, 200 ) );
    menage->drawAll();
    video->endScene();
  }
  device->drop();
  return 0;
}

Wszystko ładnie się kompiluje ale podczas uruchamiania wyskakuje komunikat:

“Nie znaleziono punktu wejścia procedury __gxx_personality_v0 w bibliotece C:\IrrlichtProject\bin\debug\Irrlicht.dll”

Co to oznacza i jak naprawić ten błąd?

może pomoże

http://irrlicht.sourceforge.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=48385