[C++] jak dodać macierz dowolnych(losowych) rozmiarów w nowej funkcji

mam problem z utworzeniem losowej macierzy w nowej funkcji

W jaki sposób chcesz zaimplementować tą macierz? Na vectorach czy tablicach? Czy rozmiar macierzy ma być losowa czy wartości mają być losowe?

macierz ma mieć rozmiary losowe i ma to być tablica po której będzie przesuwany wektor

int main()
{
int m = 4, n = 5;
int MxN[][N] = {
{ 0, 2, 3, 4, 5 },
{ 1, 3, 4, 5, 6 },
{ 3, 4, 5, 6, 7 },
{ 4, 5, 6, 7, 8 },
};
przekatna(MxN, m, n);
return 0;
}
tą funkcję przekształcić na macierz o losowych rozmiarach

A co robi przekatna(MxN, m, n); ?