[C#]Jak dodać txt do projektu?


(Marcin Gc) #1

Mam Plik.txt, utworzony w notatniku. Jak dodać go z poziomu Visual Studio C# 2010 do projektu, aby potem znalazł się w takim miejscu jak napisałem niżej.

string sciezka = Application.UserAppDataPath + @"\Plik.txt";

Jak klikam na projekt prawym, potem daje Add existing Item to nie działa, bo pliku nie ma w tym miejscu.


(Mazquick Tv) #2

Po to są resources żeby je używać.

Dajesz do resource plik txt i odczytujesz StreamReaderem :slight_smile: