[C++] Jak połączyć tekst z zmienną?

Mam taki program:

//---------------------------------------------------------------------------

To oczywiste, podstawy C(++). Nie da się połączyć dwóch C-Stringów operatorem +, trzeba użyć funkcji która je łączy. Z biblioteki standardowej: http://www.cppreference.com/wiki/c/string/strcat

MessageBox(0,String("Zmienna to: ")+zmienna,"Zmienna-Box",MB_ICONINFORMATION); [/code]

Heh, nie pomogliście mi nadal. Nie działa.

BTW. Używam BCB!

Sorki :smiley:

MessageBox(0,(String("Zmienna to: ")+zmienna).c_str(),"Zmienna-Box",MB_ICONINFORMATION); [/code]

Możliwe że wystarczy:

[code=php]MessageBox(0,("Zmienna to: "+zmienna).c_str(),“Zmienna-Box”,MB_ICONINFORMATION);  

[alex], jak zwykle pomogłeś :smiley: Jesteś wielki!