[C++]Jak policzyć ile razy użytkownik wpisał daną liczbę?


#1

Używam Code::Blocks i kompilatora MinGw.Jak dodać w tym programie zliczanie prób zgadnięcia liczby przez gracza i wypisanie ich ilości na końcu ?Myślę,że chyba trzeba użyć pętli for,ale nie mam pomysłu,jak w ogóle liczyć te próby.

#include 

#include 

#include 

#include 

void main()

{

// wylosowanie liczby

srand ((int) time(NULL));

int nWylosowana = rand() % 100 + 1;

std::cout << "Wylosowano liczbe z przedzialu 1-100." << std::endl;

// pierwsza próba odgadnięcia liczby

int nWprowadzona;

std::cout << "Sprobuj ja odgadnac: ";

std::cin >> nWprowadzona;

// kolejne próby, aż do skutku - przy użyciu pętli while

while (nWprowadzona != nWylosowana)

{

if (nWprowadzona < nWylosowana)

std::cout << "Liczba jest zbyt mala.";

else

std::cout << "Za duza liczba.";

std::cout << " Sprobuj jeszcze raz: ";

std::cin >> nWprowadzona;

}

std::cout << "Celny strzal :) Brawo!" << std::endl;

getch();

}

(Rolek0) #2

Zadeklaruj sobie zmienną (np. typu int), w której będziesz trzymał liczbę prób. Na początku nadaj jej wartość 1 (bo co najmniej jedna próba będzie), a potem w pętli, gdzie wykonujesz kolejne próby, zwiększaj tą zmienną o 1. :wink:


#3

Po pierwsze - poukładaj sobie kod następnym razem.

Nie dam Ci kodu bo nie o to chodzi - chodzi o to, żebyś nastepnym razem nie pytał.

zdeklaruj przed pętlą while zmienna integer np int iterator = 0;

w pętli while rób iterator++;

następnie po zgadnięciu starczy wyświetlić zmienną iterator :slight_smile:

edit: whoops sorry, ktoś mnie wyprzedził :smiley:


#4

Dziękuje za pomoc,takie proste rozwiązanie,a na nie wpadłem :smiley: .