[C++] Jak porządkować malejąco w priority queue?


(Krzychu224) #1

Mam kolejkę priorytetową do, której mogę wrzucać obiekty. Jak ustawić porządek w tej kolejce, żebym mógł wyciągać z niej elementy o najniższym priorytecie?

I jak wrzucać obiekt do kolejki żebym miał jego wartość i wiedział co to za obiekt?

Gdybym wrzucił same wartości obiektów to miałbym je posortowane ale nie wiedziałbym do czego się odnoszą.

Mam nadzieję, że dość jasno wyjaśniłem o co mi chodzi.


(Darkvifon) #2

Musisz zdefiniować sposób porównania dla Twojego typu. Np. tak:

struct A

{

  int n;

  A(int n_ = 0) : n(n_) {}

};


struct Aless

{

  bool operator()(const A& l, const A& r)

  {

    return (l.n - r.n) < 0;

  }

};


int main(int argc, char *argv[])

{

  std::priority_queue, Aless> q;

  return 0;

}

Tu i tu masz wszystko opisane.


(Blapiter) #3

Musisz w swojej klasie przeciążyć operator “<”:

class liczby

{

 private :

    int liczba;

 public:

    liczby(int n) : liczba(n)

    {}

    liczby(const liczby & copy)

    {

      this->liczba = copy.liczba;

    }

    friend bool operator< (const liczby & pierwsza, const liczby & druga)

    {

      return pierwsza.liczba > druga.liczba; // w zależności: < lub > będzie sie układać w kolejce

    }

    void pokaz() const

    {

      cout<
    }

};


int main(int argc, char **argv)

{

	priority_queue first;

	first.push(9);

	first.push(1);

	first.push(4);

	first.push(8);

	first.push(3);


	while(! first.empty())

	{

		first.top().pokaz();

		first.pop();

	}


	cin.sync();

	cin.get();


	return 0;

}