[C++] Jak przekazać uchwyt do pliku


(rafalski) #1

Witam!

Jak zwrócić w funkcji uchwyt do pliku, by w pozostałych móc się do niego odwołać?

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


void OpenFile(char *av[]) //funkcja otwierająca pliki z konsoli

{

   std::fstream FILE;

   std::fstream FILE2;

   FILE.open(av[1], std::ios::in );

   FILE2.open(av[2], std::ios::out );


   if(FILE.good() == false)

   std::cout <<"Brak pliku zrodlowego!" << std::endl;


   if(FILE2.good() == false)

   std::cout << "Brak pliku wynikowego!" << std::endl;  

}int main(int argc, char *argv[])

{

  OpenFile(argv);


  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

(kostek135) #2

Tak jak każda inną zmienna?

1) Zmienna globalna, lub

2) Zwrócić przez return, lub

3) Zwrócić przez wskaźnik, lub

4) Przekazać z maina oryginał (referencja bodajze to sie nazywa) do funkcji i na nim operować.

Jak używasz namespace to nie musisz przed nazwa typu pisać przestrzeni nazw