[C++]Jak wyświetlić znak ASCII znając jego kod

Witam,

jak wyświetlić znak z tablicy ASCII znając jego kod w języku C++

Wystarczy rzutowanie na char.

Można do zmiennej typu char przypisać liczbę.

char a = 123; // 123 to jakiś znak

cout << a;
#include