[C++]Jak wyświetlić znak ASCII znając jego kod


(Derekdx) #1

Witam,

jak wyświetlić znak z tablicy ASCII znając jego kod w języku C++


(Sawyer47) #2

Wystarczy rzutowanie na char.


(Starkowski Dawid) #3

Można do zmiennej typu char przypisać liczbę.

char a = 123; // 123 to jakiś znak

cout << a;

(Xeon Bloomfield) #4
#include