[c++]Jak zaokr. do 2 miejsca po przecinku


(Cr4vens) #1

Witam

Jak w temacie co robić, aby zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku liczbę (double) jeśli nie wiemy ile cyfr będzie przed przecinkiem, ponieważ

cout.precision(n);

nie działa w taki sposób.


(pio_95) #2

Nie wystarczy pomnożyć liczby przez 100, zaokrąglić do jedności i podzielić przez 100? ;p


(Sawyer47) #3

Chcesz zaokrąglić liczbę do 2 miejsca po przecinku, czy wypisać na wyjście z dokładnością do 2 miejsc po przecinku? Temat sugeruje to pierwsze, zaś wzmianka o cout to drugie.


(Cr4vens) #4

Ma wypisać do drugiego miejsca po przecinku, ale jeśli następna będzie >=5 to trzeba zaokrąglić.


([alex]) #5

include

include

...

cout.setf(ios::fixed);

cout<