C++ - Jak zsumować liczby w tablicy


(Jedrzej Jarocki1) #1

Piszę kalkulator w Dev-C++

początek jest taki:

#include


using namespace std;


int main()

{

  int i;

  long double liczby[ile];

  int ile;

  char dzialanie;


  cout<<"jakie dzialanie chcesz wykonac? (wybierz - +, -, *, /)"<<"\n";

  cin>>dzialanie;

  cin.ignore();


  if(dzialanie='+')

  {

           cout<<"ile liczb chcesz dodac?"<<"\n";

           cin>>ile;

           cin.ignore();


           for(i=0;i
           {

                    cout<<"Podaj "<
                    cin>>liczby[i];

                    cin.ignore();

           }

           [/code]

I właśnie teraz mam problem.

jak tu dodać liczby - Oczywiście mogłem napisac bez pętli - liczby[1]+liczby[2]+liczby[3] itd ale to się nie sprawdzi bo nie mogę kontrolować ilości liczb które dodaję

poradzcie co z tym można zrobić

PS. Najlepsze było by takie rozwiązanie które analogicznie mógłbym zastosowac także do odejmowania, mnożenia, dzielenia itd. Czyli chodzi nie tylko o sumowanie :smiley:


(Ludr) #2

Po 1 do takiego sumowania nie potrzeba tablicy.

Po 2 deklarując tablice musimy z góry określić jej rozmiar.

(nie sądze abyś potrafił dynamicznie deklarować tablice)

Zanim wrzucisz kod na forum naciśnij przycisk kompiluj.

Kompilator wskaże Twoje błędy w mysleniu.

Oczywiście podawania z góry ilości liczb do zsumowania nie jest dobrym wyjściem.

# include

# include 

using namespace std;


int main()

{

  int i;

  double wynik=0;

  double liczba=0;

  int ile;  cout<<"jakie dzialanie chcesz wykonac? (wybierz + )"<<"\n";  switch(getch())

  {


     case '+':      

          cout<<"ile liczb chcesz dodac?"<<"\n";

          cin>>ile;           for(i=1;i<=ile;i++)

           {

                    cout<<"Podaj "<
                    cin>>liczba;

                    wynik+=liczba;           }

           break;

 }  

 cout<
 getch();          

 return 0;

}

[/code]

(Jedrzej Jarocki1) #3

oczywiście nie trzeba używać tablic ale po to one chyba są...

Co wtedy gdybym chciał dodac do siebie 100 liczb :?

poza tym nie zauważyłem rozwiązania mojego problemu :cry:


(Solak Lukas) #4

Wczytujesz, jedną zmienną kolejną liczbę, dodajesz do zmiennej suma, wczytujesz jedną zmienną kolejną liczbę, dodajesz do sumy... jak widać pętla jak nic. Skorzystaj z tego, że koniec linii jest oznaczony jako char = 0.


(DanKar) #5

Tutaj oto przedstawiam przykład rozwiązania (mojego autorstwa) wyżej przedstawionego problemu przy użyciu zaalokowanej dynamicznie tablicy :slight_smile:

#include 

using namespace std;


main() {


    int rozmiar_tablicy;

    cout << "Podaj rozmiar tablicy: ";

    cin >> rozmiar_tablicy;


    int *wsk_tablica;

    wsk_tablica = new int[rozmiar_tablicy];


    for(int i=0; i
        cin >> wsk_tablica[i];

        }

    cout << "Podales liczby: ";

    for(int j=0; j
        cout << wsk_tablica[j] << ", ";

        }

    cout << endl;


    int suma=0;


    for(int k=0; k
     suma+=wsk_tablica[k];

     }


    cout << "Suma podanych liczb wynosi: " << suma << endl; 


    system("pause");


    }