C# jeden event do kilku textbox'ów

Chciałem zrobić event sprawdzający zawartość textbox’a - rodzaj walidacji ale nie mogę rozpoznać który textbox jest walidowany.

Próbowałem

private void input_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

     string str = sender.ToString();

...

}

ale nie zwraca to nic co pozwoliło by na określenie który to jest textbox.

Jakieś pomysły ? :slight_smile:

private void input_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

    string name = ((TextBox)sender).Name;

    if (name.CompareTo("COS") == 0)

    {


    }

}

Do walidacji używa się zdarzeń Validating i Validated.