[c++] kalkulator w builder


(Likom93) #1

hej, robię kalkulator w Borland builder 4, i chciałem dodać opcję zakładek (tzn robimy kilka zakładek na których można dokonywać różnych obliczeń, a wyniki po powrocie na wcześniejszą zakładkę są pamiętane)

i tu mam problem jak zrobić 6 zakładek, z początku zdefiniowałem coś takiego, x służy do odnoszenie się do poszczególnych tabliczy np: tab[x]->a (x=0, czyli pracujemy aktualnie na 1 zakładce, odwoływanie do poszczególnych zakładek ma się odbywać za pomocą przycisków), ale gdy próbuje wykonać jakiekolwiek działanie to podczas działanie programu wywola błąd

/......................

pragma package(smart_init)

pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

int x=0;

TForm1 *tab[6];

tak się odnoszę

void __fastcall TForm1::BitBtn50Click(TObject *Sender)

{

x=0;

tab[x]->a=0;

tab[x]->przecinek1=false;

Edit1->Text=FloatToStr(tab[x]->a);

}

plik ca1.h

//***********************************************************************************

class TForm1 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TEdit *Edit1;

/……………..

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm1(TComponent* Owner);

void dodaj_liczbe(double liczba1);

long double a,b,p,m,aa;

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

endif


([alex]) #2

Wywal tablicę i zmień odwołania.

void __fastcall TForm1::BitBtn50Click(TObject *Sender)

{

x=0;

a=0;

przecinek1=false;

Edit1->Text=FloatToStr(a);

}

Błąd prawdopodobnie pojawia się ponieważ nie inicjalizujesz swojej tabeli.

Właściwie to niema czym ją poprawnie zainicjalizować.