[C++]Klasa - czy można jeszcze ją poprawić?


(MalyEdiPl) #1

Poproszę o wskazówki na temat poprawy kodu. Czy kod według was jest napisany poprawnie ? Czy coś jeszcze można lepiej zoptymalizować, poprawić?

#include "stdafx.h"

#include 

#include 

#include 

class osoba

{

private:

	std::string Imie;

	std::string Nazwisko;

	int Wiek;

	int Pesel;

public:

	void zapisz(std::string nazwa, std::string nnazwisko, int lata,int numerpesel);

	void wypisz();

};

void osoba::zapisz(std::string nazwa, std::string nnazwisko, int lata,int numerpesel)

{

	Imie=nazwa;

	Nazwisko=nnazwisko;

	Wiek=lata;

	Pesel=numerpesel;

}

void osoba::wypisz()

{

	std::cout << "Imie: " << Imie << std::endl;

	std::cout << "Nazwisko: " << Nazwisko << std::endl;

	std::cout << "Wiek: " << Wiek << std::endl;

	std::cout << "Pesel: " << Pesel << std::endl;

}

int main()

{

	osoba student, uczen;

	student.zapisz("Kamil", "Jiasskk", 22, 222222222222);

	uczen.zapisz("Julita", "Kmddsa", 13, 347372718222);

	student.wypisz();

	uczen.wypisz();

	_getch();

	return 0;

}

(Fiołek) #2

Pesel się w _int_cie nie zmieści. Metoda zapisz jest zbędna - od tego jest konstruktor(albo nawet można te pola zrobić jako publiczne). _getch do wywalenia.

Ogólnie, to tu nie ma co oceniać.


(MalyEdiPl) #3

Ok. Dzięki


(Marcinch7) #4

PESEL IMHO nawet lepiej w stringu trzymać niż w incie.


(etam) #5

Ja bym jeszcze wywalił “#include “stdafx.h”” i "#include ".