C++ kłopot z kompilacją


(Smykus1991) #1

mam pewien kłopot a mianowicie chiałbym zamienić literę dużą na małą

i nie wiem dlaczego kompilator wywala mi błędy

for(int i = 0 ; i < a.length() ; i++)

{

b=b-(char)(a_-('a'-'A'));_

}

cout << b<< endl<< endl;

zamiana z małej na dużą przebiega bez kłopotu bardzo podobnym sposobem tylko że przy b jest + zamiast -

for(int i = 0 ; i < a.length() ; i++)

{

b=b+(char)(a__-('a'-'A'));

}

cout << b<< endl<< endl;

nie wiem dlaczego kompilator nie chce mi tego przepuścić proszę o pomoc


([alex]) #2

b=b+(char)(a_-('A'-'a'));_

ale prościej:

b=a; for(int i=0;i

b=a; for(int i=0;i

lub:

b=a; for(string::iterator i=b.begin();i

b=a; for(string::iterator i=b.begin();i

toupper() oraz tolower() są w


(Smykus1991) #3

dzięki