[C#] Kolejka - Wyjęcie poza metodę

Potrzebuję wyciągnąć liczę z temp, aż za casa. Czy jest ktoś kto wie jak to zrobić ?

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;


namespace Main

{

  class Elem

  {

    private int wartosc;

    private Elem next;


    public Elem(int x)

    {

      wartosc = x;

      next = null;

    }


    public void setNext(Elem e)

    {

      next = e;

    }


    public Elem getNext()

    {

      return next;

    }


    public int getWartosc()

    {

      return wartosc;

    }

  }  class Kolejka

  {

    Elem first, last;


    public Kolejka()

    {

      first = last = null;

    }


    public Elem getFirst()

    {

      return first;

    }


    public Elem getLast()

    {

      return last;

    }


    public void setLast(Elem e)

    {

      last = e;

    }


    public void setFirst(Elem e)

    {

      first = e;

    }    public void add(int x)

    {


      Elem temp = new Elem(x);

      if (first == null)

      {

        first = last = temp;

      }

      else

      {

        last.setNext(temp);

        last = temp;

      }


    }    public void delete()

    {

      Console.WriteLine("Element usunięty z kolejki: ");

      if (first != null)

      {

        Elem temp = first;


        {

          Console.Write(temp.getWartosc() + " ");

          temp = temp.getNext();

        }

        Console.WriteLine();

      }

      else

      {

        Console.WriteLine("kolejka jest pusta");

      }
      if (first != null)

      {

        if (first.getNext() == null)

        {

          last = null;

        }

        first = first.getNext();
      }

      else Console.WriteLine("kolejka jest pusta");

    }


    /* wyswietla zawartosc kolejki */

    public void show()

    {

      Console.WriteLine("Kolejka: ");

      if (first != null)

      {

        Elem temp = first;

        while (temp != null)

        {

          Console.Write(temp.getWartosc() + " ");

          temp = temp.getNext();

        }

        Console.WriteLine();

      }

      else

      {

        Console.WriteLine("kolejka jest pusta");

      }

    }


    /* menu */

    public static void menu()

    {

      Console.WriteLine("(0) MENU\n(1) ADD\n(2) DELETE\n(3) SHOW");

      Console.WriteLine("(4) EXIT");

    }

  }
  public class Program

  {

    public static void Main(String[] args)

    {      Kolejka kolejka = new Kolejka();      int t;

      String s;


      while ((s = Console.ReadLine()) != null)

      {

        t = int.Parse(s);


        switch (t)

        {

          case 0: Kolejka.menu(); break;

          case 1: Console.Write("co chcesz dodac? ");

            s = Console.ReadLine();

            t = int.Parse(s);

            kolejka.add(t);

            break;

          case 2: kolejka.delete(); break;

          case 3: kolejka.show(); break;

          case 4: return;

        }

      }


    }

  }


}

Jeżeli dobrze zrozumiałem…

Wartości zmiennych żyją tyle, ile metody, w których te się mieszczą. Za casem metoda już nie działa, więc i temp nie istnieje.

Ale możesz dorzucić do klasy pole przechowujące ostatnią wartość temp, a potem odnosić się do niego przez kolejka.pole

No tak, tylko jak, bo niestety nie potrafię tego

Dodane 25.01.2012 (Śr) 19:55

No tak, tylko jak, bo niestety nie potrafię tego

Przykład:

class Koleja

  { 

    class Elem

    {

      private int wartosc;

      private Elem next;


      public Elem(int x)

      {

        wartosc = x;

        next = null;

      }


      public void setNext(Elem e)

      {

        next = e;

      }


      public Elem getNext()

      {

        return next;

      }


      public int getWartosc()

      {

        return wartosc;

      }

    }


    Elem first, last;


    private int? wartosc=null;


    public Koleja()

    {

      first = last = null;

    }


    public void add(int x)

    {

      Elem temp = new Elem(x);

      if (first == null)

      {

        first = last = temp;

      }

      else

      {

        last.setNext(temp);

        last = temp;

      }


    }


    public void delete()

    {

      if (first != null)

      {

        wartosc = first.getWartosc();


        if (first.getNext() == null)

        {

          first = last = null;

        }

        else

        {

          first = first.getNext();

        }

      }

      else

      {

        wartosc = null;

        Console.WriteLine("kolejka jest pusta");

      }

    }


    public int? getWartosc()

    {

      return wartosc;

    }


    public void show()

    {

      if (first != null)

      {

        Elem temp = first;

        while (temp != null)

        {

          Console.Write(temp.getWartosc() + " ");

          temp = temp.getNext();

        }

        Console.WriteLine();

      }

      else

      {

        Console.WriteLine("kolejka jest pusta");

      }

    }


  }

Odpalenie:

Koleja ko = new Koleja();


      ko.add(10);

      ko.add(20);

      ko.add(30);


      for (short i = 0; i < 4; i++)

      {

        System.Console.WriteLine("Petla nr {0}",i);


        ko.show();


        if (ko.getWartosc() != null)

          System.Console.WriteLine("wartosc {0}",ko.getWartosc());

        else

          System.Console.WriteLine("Brak wartosci");


        ko.delete();


      }

Jak widać “ko.getWartosc()” pobiera zawartość po usunięciu jej z kolejki, jak jest pusta zwraca null.

int? wartosc;

      int wczytaj,bufor=0;

      bool powodzenie = true;

      while (true)

      {

        try

        {

          wczytaj = int.Parse(Console.ReadLine());

        }

        catch(FormatException e)

        {

          Console.WriteLine(e.Message);

          break;

        }


        switch (wczytaj)

        {          

          case 1: Console.Write("co chcesz dodac? "); 

              try

              {

                bufor = int.Parse(Console.ReadLine());

              }

              catch (FormatException e)

              {

                powodzenie = false;

                Console.WriteLine(e.Message);

              }

              finally

              {

                if (powodzenie)

                {

                  ko.add(bufor);

                }

                else

                {

                  wczytaj = 4;

                }

              }

              break;

          case 2: ko.delete(); 

              wartosc = ko.getWartosc(); 

              break;

          case 3: ko.show(); break;

          default: Ko.menu(); break;

        }

        if (wczytaj == 4)

          break;

      }


//wartosc dostepna;

A mógłbyś mi to złożyć w całość ?

pierwszy + trzeci listing @blapiter’a jest ‘całością’

szczerze to jestem ciekaw jak chcesz oddać, zaliczyć ten program skoro nie masz totalnie zielonego pojęcia o tym co jest w kodzie

Też jestem ciekaw, kazano nam zrobić, mimo że nie mamy podstaw.

Dodane 25.01.2012 (Śr) 22:03

Nawet złożyć go nie mogę :frowning:

Dodane 25.01.2012 (Śr) 22:33

a nie da się jakoś tylko tego mojego programu deliktanie przerobić ?

Dodane 26.01.2012 (Cz) 19:08

Po złożeniu mam za dużo błędów, więc gdzieś jest chyba błąd