[C#] Kolejka

Poniżej znajduje się kod kolejki. Muszę dodać do niego jakąś zmienną w której będzie przechowywany element, który będzie usuwany, czyli po usunięciu, ma nie znajdować się w kolejce, a w tej zmiennej, aż do czasu usuwania kolejnej liczby. Jest mi to pilnie potrzebne, będę wdzięczny za pomoc

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;


namespace Main

{

  class Elem

  {

    private int wartosc;

    private Elem next;


    public Elem(int x)

    {

      wartosc = x;

      next = null;

    }


    public void setNext(Elem e)

    {

      next = e;

    }


    public Elem getNext()

    {

      return next;

    }


    public int getWartosc()

    {

      return wartosc;

    }

  }  class Kolejka

  {

    Elem first, last;


    public Kolejka()

    {

      first = last = null;

    }


    public Elem getFirst()

    {

      return first;

    }


    public Elem getLast()

    {

      return last;

    }


    public void setLast(Elem e)

    {

      last = e;

    }


    public void setFirst(Elem e)

    {

      first = e;

    }    public void add(int x)

    {


      Elem temp = new Elem(x);

      if (first == null)

      {

        first = last = temp;

      }

      else

      {

        last.setNext(temp);

        last = temp;

      }


    }


    /* sciaga z kolejki element na 1 miejscu */

    public void delete()

    {


      if (first != null)

      {

        if (first.getNext() == null)

        {

          last = null;

        }


        first = first.getNext();      }

      else Console.WriteLine("kolejka jest pusta");

    }


    /* wyswietla zawartosc kolejki */

    public void show()

    {

      if (first != null)

      {

        Elem temp = first;

        while (temp != null)

        {

          Console.Write(temp.getWartosc() + " ");

          temp = temp.getNext();

        }

        Console.WriteLine();

      }

      else

      {

        Console.WriteLine("kolejka jest pusta");

      }

    }


    /* menu */

    public static void menu()

    {

      Console.WriteLine("(0) MENU\n(1) ADD\n(2) DELETE\n(3) SHOW");

      Console.WriteLine("(4) EXIT");

    }

  }
  public class Program

  {

    public static void Main(String[] args)

    {      Kolejka kolejka = new Kolejka();      int t;

      String s;


      while ((s = Console.ReadLine()) != null)

      {

        t = int.Parse(s);


        switch (t)

        {

          case 0: Kolejka.menu(); break;

          case 1: Console.Write("co chcesz dodac?");

            s = Console.ReadLine();

            t = int.Parse(s);

            kolejka.add(t);

            break;

          case 2: kolejka.delete(); break;

          case 3: kolejka.show(); break;

          case 4: return;

        }

      }


    }

  }


}