[C] Kolejność wyświetlania liter


(Bonzer Kk) #1

Witam.

#include 


int main(void)

{

  int rzad;

  char znak;


  for (rzad = 0; rzad < 6; rzad++)

  {

    for (znak = ('F' - rzad); znak < ('F' + 1); znak++)

      printf("%c", znak);

    printf("\n");


  }

  return 0;

}

Mam taki programik, ale chcę żeby litery były wyświetlane tak:

F

FE

FED

FEDC

FEDCB

FEDCBA

a nie:

F

EF

DEF itd.


(Fiołek) #2

Druga pętla, zaczynamy od 'F', kończymy na ('F' - rzad):

for (znak = 'F'; znak >= ('F' - rzad); znak--)

(Bonzer Kk) #3

Dzięki za pomoc