[C] Kompilacja programu z parametrami z linii poleceń w Linuxie


(92christof) #1

Mam do odpalenia program w którym muszę przekazać parametry.

Z poziomu konsoli kompiluję program komendą gcc -o nowy program.c, i odpalam ./nowy.

Jak odpalić ten program z tymi parametrami  ?


(Grzelix) #2
./nowy 10 100