C# - komunikat o błędzie przy wpisaniu litery zamiast cyfry

witam

Stawiam właśnie pierwsze kroki w C# i nie mogę dojść jak stworzyć komunikat o błędzie dla użytkownika programu.

jest tylko jedna zmienna ‘a’ ktora musi składać się tylko i wyłącznie z cyfr. I chciałbym napisać taki fragment kodu:

if (a nie jest cyfrą lub nic nie zostało wpisane)

printf (“Wprowadź prawidłowe dane!”/n);

coś co działałoby na tej zasadzie. Jest ktoś w stanie mi pomóc?

int liczba = 0;

if (!string.IsNullOrEmpty(a) && int.TryParse(a, out liczba))

{

    Console.WriteLine("OK");

}

else

{

    Console.WriteLine("Błąd");

}

Poczytaj o tej metodzie (TryParse) w Internecie.