C++ konwersja programu na projekt wieloplikowy

Witam.Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak z działającego projektu jedno plikowego w którym znajduje sie deklaracja klasy ,metody jej realizacji oraz .sam program. zrobić projekt wieloplikowy :tj klasy ,metody i sam “program główny” w osobnych plikach…

#include 

#include 

#include 


using namespace std;

class liczbyulamkowe

{

   private:

int licz;

 int mian;

   public:

   liczbyulamkowe operator+( liczbyulamkowe a);//przeładowanie +

   liczbyulamkowe operator-( liczbyulamkowe a);//przeładowanie -

   liczbyulamkowe operator*( liczbyulamkowe a);//przeładowanie *

   liczbyulamkowe operator*( int a);//przeładowanie * przez liczbe zeczywistą

   friend ostream & operator<< (ostream &, liczbyulamkowe &);

   friend istream & operator>>(istream &, liczbyulamkowe &);

};           liczbyulamkowe liczbyulamkowe::operator+(liczbyulamkowe a)//przeładowanie +


           {


              liczbyulamkowe suma;

              suma.licz = licz *a.mian + a.licz*mian;

              suma.mian = mian * a.mian;


              return suma;


              }


             liczbyulamkowe liczbyulamkowe::operator-(liczbyulamkowe a)//przeładowanie -


           {


              liczbyulamkowe suma;

              suma.licz = licz *a.mian - a.licz*mian;

              suma.mian = mian*a.mian;


              return suma;


              } 

            liczbyulamkowe liczbyulamkowe::operator*(liczbyulamkowe a)//przeładowanie *


           {


              liczbyulamkowe suma;

              suma.licz = licz * a.licz;

              suma.mian = mian * a.mian;


              return suma;


              } 

             liczbyulamkowe liczbyulamkowe::operator*(int a)//przeładowanie * rzeczywista


           {


              liczbyulamkowe suma;

              suma.licz = licz * a;

              suma.mian = mian;


              return suma;


              }  liczbyulamkowe pokaz;            

ostream & operator<< (ostream & oko, liczbyulamkowe & pokaz) //przeciążony operator strumienia wyjscia


{


oko<
return oko; 	

}


istream & operator>>( istream & klik,liczbyulamkowe & pokaz)//przeciążony operator strumienia wejścia

{

    int o=0,p=1;

  // for(;o!=p;);

    {

 cout<<" licznik : " ;

 klik>>pokaz.licz ; 

   cout<<" mianownik : " ;

 klik>>pokaz.mian ;

 if(pokaz.mian==0) cout<<"mianownik nie moze być zerowy popraw ulamek";


  if(pokaz.mian<0) cout<<"mianownik nie moze być ujemny popraw ulamek";

 else p=0;

}

 return klik;      

}

int main(int argc, char *argv[])

{

  int b=0,li=0;

  int q=0,w=1;

  liczbyulamkowe pierwsza,druga,wynik;

  for(;q!=w;)

  {

  system("cls");

  cout<<"\n\n ************MENU GLUWNE************** \n\n\n";


  cout<<"wybierz operacje jakiej chcesz dokonać na ulamkach\n\n";

  cout<<"1 dodawanie\n2 odejmowanie\n3 mnozenie\n4 mnozenie przez liczbe rzeczywista\n";

  cout<<"5 zakoncz program\n";

  cin>>b;

   switch (b)

  {

       case 1:


     cout<<"\npodaj pierwszy ulamek\n";

     cin>>pierwsza;

     cout<<"\npodaj drugi ulamek\n";

     cin>>druga;


     cout<<"\n\ntwoja operaca to : "<
     wynik = pierwsza + druga;

     cout<<"wynik twojej operacji : "<
     getch(); break;       case 2:


     cout<<"\npodaj pierwszy ulamek\n";

     cin>>pierwsza;

     cout<<"\npodaj drugi ulamek\n";

     cin>>druga;


     cout<<"\n\ntwoja operaca to : "<
     wynik = pierwsza - druga;

     cout<<"wynik twojej operacji : "<
     getch(); break;


        case 3:


     cout<<"\npodaj pierwszy ulamek\n";

     cin>>pierwsza;

     cout<<"\npodaj drugi ulamek\n";

     cin>>druga;


     cout<<"\n\ntwoja operaca to : "<
     wynik = pierwsza * druga;

     cout<<"wynik twojej operacji : "<
     getch(); break;       case 4:

     cout<<"\npodaj ulamek\n";

     cin>>pierwsza;

     cout<<"\npodaj drugi ulamek\n";

     cin>>li;


     cout<<"\n\ntwoja operaca to : "<
     wynik = pierwsza * li;

     cout<<"wynik twojej operacji : "<
     getch(); break;       case 5:


         w=0;break;


       default:

      cout<<"zla opcja sprobuj ponownie";

      getch(); break;

      }// for q w


}


  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS; 

}

Dziękuje z góry za pomoc

Przerzuć klasę liczbyulamkowe oraz jej operatory zdefiniowane poza klasą do pliku .h a w głównym pliku zostaw includy i funkcje main().

PS: dlaczego klasa liczbyulamkowe nie ma konstruktiora?

Trafna uwaga z tym konstruktorem. Będę musiał trochę przebudować kod …A mam jeszcze jedno pytanie związane z tym projektem czy w pliku w którym jest klasa mogę umieścić

#include oraz

 using namespace std;

ponieważ mam problem z błędem ze

ostream

oraz

istream

ni są zadeklarowane … Pytam się ponieważ nie jestem przekonany czy to jest dozwolone/poprawne. dziekuje pozdrawiam

Możesz umieszczać. Nic się niestanie nawet jeśli będzie to któreś z kolei dołączenie tego samego pliku. Mają już wbudowaną ochronę przed tym.