[C++] łącza nienazwane problem z zadaniem


(rafalski) #1

Witam!

Mam następujęce zadanie z systemów operacyjnych i stanąłem w miejscu:

Napisać program my_shell. Ma on umożliwić użytkownikowi uruchamianie programów, udostępniając mu wiersz poleceń oraz obsługiwać jeden operator potoku | i jeden operator przekierowania: > (dla ułatwienia zakładamy, że operator przekierowania może dotyczyć tylko ostatniego polecenia). Ponadto powinien potrafić obsługiwać skrytpy, czyli polecenie cat script_file | ./my_shell powinno spowodować wykonanie skryptu script_file przez program my_shell. Dodać do programu my_shell możliwość uruchamiania procesów (a właściwie zadań) w tle (& na końcu linii.

Jak na razie napisałem następujecy kod:

#include 

#include 

#include 

# define buf_size 256int main(int argc, char *argv[])

{

 int pid;

 int p[2];

 int pol1[2];

 int pol2[2];

 char status[buf_size];


if(pipe(p)==0){

      pid=fork();

      if (pid>0){

        printf("Wykonuje się proces macierzysty\n");

        wait(&status);

      }

      else{

        printf("Wykonuje się proces potomny\n");        

        p[1]=open(pol2[0],O_WRONLY|O_CREAT|O_APPEND, 0666);

         dup2(p[1],1);


         close(p[1]);

        execvp(pol1[0],pol1);


      }

    }

}

Z góry dziękuje za podpowiedź.


(Marcin 110) #2

Zajrzyj tutaj: http://www.mimuw.edu.pl/~mengel/SO/PUBLIC-SO/

W szczególności katalogi fork (simple_shell.c) i pipe. To powinno wystarczyć.

BTW: tytuł jest trochę mylący :expressionless:


(mati75) #3

Mała propozycja popraw w temacie, bo to nie bash tylko c++.


(rafalski) #4

Znalazłem pod tamtym adresem mini shella, ale wciąż mam problem w dopisaniu do niego obsługi operatora potoku i przekierowania. Czy ktoś mógłby pomóc?

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include "err.h"


/* parse - dzieli polecenie z buf na pojedyncze slowa i umieszcza je w args */

void parse (char buf[], char *args[])

{

 int i = 0, j = 0;


 while (buf[i] != '\0') {


   /* omija biale znaki */

  for (; buf[i] == ' ' || buf[i] == '\t'; buf[i++] = '\0');


   /* zapamietuje argument */

  args[j] = buf + i;

  j++;


   /* omija argument */

  for (; buf[i] != '\0' && buf[i] != ' ' && buf[i] != '\t'; i++);

 } 


 args[j] = 0;

} /* parse */


/* execute - tworzy proces potomny, ktory wykonuje polecenie */

void execute(char *args[])

{

 int pid;


 switch(pid = fork()) {

  case -1: /* blad */

   syserr("Error in fork\n");


  case 0: /* proces potomny */

   execvp(args[0], args);

   syserr("Error in execlp %s\n", args[0]);


  default: /* proces macierzysty */

   while (wait(0) != pid); 

 }

} /* execute */


int main()

{

 char buf[1024], *args[64];


 for (;;) {


   /* prosi o polecenia i wczytuje je na buf */

  printf("Polecenie: ");


  if (fgets(buf, sizeof(buf), stdin) == 0) {

   printf("\n");

   return 0;

  }


  if (strlen(buf) == 0) 

   continue;

   /* wstawia znak konca napisu (zamiast znaku nowego wiersza) */

  buf[strlen(buf) - 1] = '\0';


   /* analizuje polecenie ... */  

  parse(buf, args);


   /* ... i je wykonuje */

  execute(args);

 } 

} /* main */

(Marcin 110) #5

Mam kilka uwag:

-