C++ liczneie sredniej


(Loveall) #1

Mam problem ucze sie programowac w C++ i chcem napisac program do obliczania sedniej. Wiecie jak to musi wyglaądać albo wiecie gdzie znajdę przykład?? Z góry dziękuję


(inż. Piniol) #2

http://forum.webhelp.pl/viewtopic.php?t=69107


(Robert083) #3

Średniej arytmetycznej, geometrycznej, harmonicznej, a może jeszcze innej? :stuck_out_tongue:

Program ma być w trybie tekstowym?

Zakładam, że program ma być napisany w trybie tekstowym, a liczona średnia ma być średnią arytmetyczną. Zakładam też, że ilość liczb, z których ma zostać wyciągnięta średnia jest podawana na początku programu.

Wzór na obliczanie średniej arytmetycznej:

sredniaarytmetyczna7ag.jpg

Kod programu może wyglądać na przykład tak:

#include // dla cin, cout

#include // dla getch()


float SredniaArytmetyczna(int IloscLiczb);


int main()

{

  int IloscLiczb;

  float Srednia;


  cout "Podaj ilosc liczb, z ktorych ma zostac wyciagnieta srednia: ";

  cin IloscLiczb;


  Srednia = SredniaArytmetyczna(IloscLiczb);

  cout "Srednia arytmetyczna z podanych liczb wynosi: " Srednia endl;


  cout "Koniec programu, nacisnij dowolny klawisz...";

  getch();

  return 0;

}


float SredniaArytmetyczna(int IloscLiczb)

{

  float Suma=0, Liczba=0; 


  for (int i=1; i=IloscLiczb; ++i)

  {

    cout "Podaj " i " liczbe: ";

    cin Liczba;

    Suma+=Liczba;

  }


  return Suma/IloscLiczb;

}

W ramach ćwiczenia przerób program tak, by odliczał średnią geometryczną lub harmoniczną.

Potrzebne wzory:

Średnia geometryczna, wszystkie ‘a’ są dodatnie:

sredniageometryczna0vj.jpg

Średnia harmoniczna, wszystkie ‘a’ są dodatnie:

sredniaharmoniczna6oy.jpg

PS. Oczywiście program można napisać inaczej, możesz na przykład użyć tablicy, której rozmiar będzie ustalany w trakcie działania programu - wtedy pamięć na tablicę musisz zaalokować dynamicznie :wink:.