C# Logowanie gdzie login i hasło jest w bazie


(Lukasz Plonka) #1

Witam mam problem chcialbym zrobic logowanie do programu gdzie login i haslo przechowuje w bazie i mam problem . Tzn mam combobox-a podpietego do bazy i mam w nim loginy urzytkownikow i jak mam zrobic zeby po wpisaniu odp hasla program sprawdzał czy haslo jest poprawne ?

Hasła mam w bazie w tej samej tabeli co login


(Ryan) #2

Przykładowy kod aplikacji konsolowej pozwalający na obsługę SQLa:

SqlConnection sqlConnection = null;

string dbconn = "Data Source=localhost; Trusted_Connection=yes; database=MojaBaza";

try

{

 sqlConnection = new SqlConnection(dbconn);

 sqlConnection.Open();


 SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Tabela WHERE Kolumna = @wartosc", sqlConnection);

 cmd.CommandType = CommandType.Text;

 SqlParameter param = new SqlParameter("@wartosc", SqlDbType.Char, 1);

 param.Direction = ParameterDirection.Input;

 param.Value = "X";

 cmd.Parameters.Add(param);

 SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

 while (reader.Read())

 {

   Console.WriteLine(String.Format("{0}", reader[0]));

 }

}

finally

{

 if (sqlConnection != null)

 {

  sqlConnection.Close();

 }

}

Wymaga:

using System.Data.SqlClient;

using System.Data;

O budowaniu connection stringów:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/librar ... tring.aspx