[C#] Metoda - oblicznie pierwiastków trójmianu


(Iamnothouse) #1

Czemu ten program nie działa ?

Ma wyliczać pierwiastki równania:

x^2+px+q

Ale musi być to w metodzie, oto mój kod programu:

using System;

using System.Collections.Generic;


using System.Text;


namespace ConsoleApplication5

{

  class Program

  {

    static int troj(double p, double q, out double Result)

    {

      double delta; double x1; double z; double x2; 


      delta = p*p - (4 * 1 * q);

      if (delta < 0) Console.WriteLine("Delta mniejsza od zera!");

      if (delta == 0)

      { x1= (-1 * p) / 2;

      Console.WriteLine("Pierwiastkiem tego rówania jest: " + x1);

      }

      if (delta > 0) 

      {

      z=Math.Sqrt(delta);

      x1 = (-1 * p) + (-1 * z) / 2;

      x2 = (-1 * p) + z / 2;

      Console.WriteLine("Pierwiastkami tego rówania są: " + x1 + x2);

      }


    }


      static void Main(string[] args)

    {

      double p;

      double q;

      double Result;


      Console.WriteLine("Podaj p: ");

      p = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("podaj q: ");

      q = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      troj(p, q, x1,x2);

      Console.ReadKey();


    }

  }

}

(Pablo_Wawa) #2

Szczerze mówiąc nie znam się zupełnie na C#, ale (w innych obiektowych językach) jak się deklaruje jakąś klasę (class Program), to trzeba potem stworzyć jakiś obiekt tej klasy poprzez obj=new Program(), a potem użyć tego obiektu wywołując obj.troj(p, q, x1,x2).

Ale może w C# jest inaczej...


(Krzychu91prog) #3

@Pablo_Wawa

Ja się uczyłem że metody statyczne można wywoływać bez obiektu danej klasy :slight_smile:

@IamNotHouse

Gdy dał treść błędu jaki wyrzuca kompilator lub opisał co się dzieje a co powinno dziać. Bez kompilatora nie powiem ci dużo. Widzę, że zmienne x1 i x2 w funkcji main nie są nigdzie tworzone i widze że funkcja troj nie zwraca żadnej wartości pomimo że deklaracja mówi że zwraca int.


(Drobok) #4

Ja również w c# mocny nie jestem :slight_smile:

-nie zwracasz wartości w metodzie typu int (powinno być void, bądź return w każdym wypadku z jakąś wartością int)

-używasz x1, x2 jako argumentów metody, czego w definicji nie masz (nie powinno ich tam w ogóle być)

-masz out double Result, którego wg mnie tam być nie powinno

-system.generic jest niepotrzebny


(Grzelix) #5

Bez wnikania w szczegóły czytając tylko błędy wypisywane przez kompilator można poprawić ten kod:

using System;

using System.Collections.Generic;


using System.Text;


namespace ConsoleApplication4

{

  class Program

  {

    static void troj(double p, double q)

    {

      double delta; double x1; double z; double x2;


      delta = p * p - (4 * 1 * q);

      if (delta < 0) Console.WriteLine("Delta mniejsza od zera!");

      if (delta == 0)

      {

        x1 = (-1 * p) / 2;

        Console.WriteLine("Pierwiastkiem tego rówania jest: " + x1);

      }

      if (delta > 0)

      {

        z = Math.Sqrt(delta);

        x1 = (-1 * p) + (-1 * z) / 2;

        x2 = (-1 * p) + z / 2;

        Console.WriteLine("Pierwiastkami tego rówania są: " + x1 + x2);

      }


    }


    static void Main(string[] args)

    {

      double p;

      double q;

      double Result;


      Console.WriteLine("Podaj p: ");

      p = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("podaj q: ");

      q = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      troj(p, q);

      Console.ReadKey();


    }

  }

}
 1. metoda przyjmująca 2 parametry i przyjmująca 3 parametry to dwie różne metody, także zachowuj dokładność w tej kwestii.

 2. jeśli nic nie zwracasz w metodzie (jak w przypadku twojej metody troj) to jest to typ void jak wspomniał @drobok

 3. parametr typu out jest poprawny ale w twoim kodzie nie korzystasz z niego więc nie widzę sensu jego istnienia w danym miejscu