[C] MySQL - odwołanie się do bazy


(Marco700) #1

Witam,

Moje pytanie dotyczy tego że jak już połączę się z bazą i wykonuje zapytanie:

...  

if (mysql_query(conn, "UPDATE `zawodnicy` SET `wiek` = '56' WHERE `id`='1' ")) //realizacja zapytania

  {

    fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(conn));

    exit(1);

  }

...

Jak chcę sobie wprowadzić np. wiek z klawiatury, tworzę zmienną wskaźnikową int *wiek i później chcę to w bazie zaktualizować, to jak w zapytaniu się do tego odwołać? Bo nie chcę za każdym razem w kodzie zmieniać liczby wieku. Przykładowo int *wiek = 24

...  

if (mysql_query(conn, "UPDATE `zawodnicy` SET `wiek` = ' ' WHERE `id`='1' ")) //realizacja zapytania

  {

    fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(conn));

    exit(1);

  }

...

I żeby po tym zapytaniu wiek zawodnika o id = 1 zaktualizował się na 24, nie wiem jak to zapisać w kodzie, proszę o pomoc.


([alex]) #2

użyj funkcji sprintf();


(Marco700) #3

[alex], dzięki, wszystko śmiga jak należy :).