C - Nie mogę odczytać pliku

Mam taki problem mam taki kod

void wyswietl_projekt() {

 char plik[40];

 printf("Podaj nazwe projektu, ktory chcesz wyswietlic\n");

 scanf("%s",plik);

  if ( !strstr(plik,".") ) {

  strcat(plik,".txt");

  }

 FILE *file;

 char uchwyt[255];

 if (file = fopen(plik,"r") != NULL) {

   while ( fgets(uchwyt,255,file) != EOF) {

  printf("%s",uchwyt);


   }


 }

 else {

 printf("Nie ma takiego projektu\nZacznijmy wszystko od nowa\n"); 

 wyswietl_projekt();

 }}

No i jak ma już przejść do wyświetlania zawartości pliku to jest komunikat naruszenie ochrony pamięci.

Czyli według mnie przepełnienie bufora, ale przecież czasem nawet małe pliki próbowałem odczytać i nieszło.

EOF -1, NULL 0 fget wraz z końcem pliku zwraca NULL :wink:

Ja w ogóle wątpię, że to działa. Operator porównania (także z negacją) ma mniejszy priorytet niż przypisanie. Więc ten if będzie zachowywać się dość nieprzewidywalnie. Prawdopodobnym scenariuszem true zostanie zrzutowane na 1, false na 0, ale tak czy inaczej te adresy będą zastrzeżone i nastąpi segfault.