C++ Niepowtarzalne pole kla klasy - międzyobiektowa zmienna


(look997) #1

Czy jest możliwe wewnątrz klasy class moz; umieścić niepowtarzalne dla tej klasy pole, którego wartość będzie widoczna w każdym obiekcie tego typu?

class moz(){
   public:
   niepowtarzalnosc double pacz;
}

moz jed;
moz dwa;
moz trz;

trzy.pacz = 3.22;

double paczaj = dwa.pacz; // zwraca 3.22

(kostek135) #2

To czego szukasz to static i odwołujesz się do niego przez

nazwa_klasy::nazwa_pola

zwróć uwagę na scope operator.


(look997) #3

No super, tylko definiowanie zmiennych poza jakąkolwiek klasą jest tak głupie że nie wiem jak to nazwać.

Nie da się inaczej?


(enedil) #4

A gdzie tu masz definicję poza klasą?