[C#] NullReferenceExeption

Witam,

Mam taki kod:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;


namespace Licz

{

  internal class Sumator

  {

    private static int[] arr;


    public Sumator()

    {

      arr = new int[4] { 1, 3, 6, 8 };

    }

    public int Tablica

    { get { return arr[4]; } }


    public static int Suma()

    {

      int result = 0;

      for (int i = 0; i < arr.Length; ++i)

        result += arr[i];

      return result;

    }

    public static int SumaPodziel3()

    {

      int result = 0;

      for (int i = 0; i < arr.Length; ++i)

        if (arr[i] % 3 == 0)

          result += arr[i];

      return result;

    }

  }

  internal class Licz

  {

    private static int wartosc;


    private Licz(int w)

    {

      wartosc = w;

    }

    public int JednaWartosc

    { get { return wartosc; } }


    static void Dodaj(int liczba)

    {

      wartosc += liczba;

      Console.WriteLine("Dodaj: {0}", wartosc);

    }

    static void Odejmij(int liczba)

    {

      wartosc -= liczba;

      Console.WriteLine("Odejmij: {0}", wartosc);

    }

    static void Stan(int w)

    {

      Console.WriteLine("Stan obiektu: {0}", w);

    }

    static void Main(string[] args)

    {

      Licz obiekt = new Licz(100);

      Licz.Dodaj(10);

      Stan(wartosc);

      Licz.Odejmij(100);


      int result = 0;

      result = Sumator.Suma();

      Console.WriteLine("Suma liczb w tablicy: {0}", result);

      result = 0;

      result = Sumator.SumaPodziel3();

      Console.WriteLine("Suma liczb podzielnych przez 3: {0}", result);

      Console.ReadKey();

    }

  }

}

program wykonuję się do momentu pierwszej pętli (for (int i = 0; i < arr.Length; ++i)) for w klasie Sumator, gdzie debbuger zwraca błąd informując, że wartość jest null.

public int Tablica

    { get { return arr[3]; } }

Numeracja od zera we wszystkich C-podobnych językach.

To co wrzucił [alex] jest kompletnie bez sensu i powinieneś to usunąć z tego Swojego kodu. Natomiast jeśli chodzi o błąd, który Ci się pokazuje … jeśli klasa posiada jakieś statyczne składowe, to należy je inicjalizować w konstruktorze statycznym. Dodaj do klasy Sumator coś takiego:

static Sumator()

{

  arr = new int[] { 1, 3, 6, 8 };

}

Wówczas kod zadziała. Sęk w tym, że pole arr nie powinno być statyczne. Przemyśl kod tej klasy, musisz ją trochę przerobić.

@matzu

Żadne pole ze zmienną (jak w klasie Licz) nie powinno być statyczne czy tylko tablice?

@Sumek

Niejasno się wyraziłem. Zmienne statyczne możesz jak najbardziej używać. Taką zmienną może być dowolna struktura lub klasa. Ja miałem na myśli to, że w tym konkretnym przypadku użycie zmiennej statycznej jest błędem. Do Twojego problemu można podejść różnorodnie.

 1. Możesz sobie przygotować klasę, która będzie w konstruktorze otrzymywać tablicę liczb. W obrębie klasy będziesz miał zdefiniowanych szereg metod, które będą obliczać różne sumy dla tej tablicy liczb.

  using System;

  namespace ConsoleApplication

  {

   internal class Sumator
  
   {
  
     int[] arr;
  
  
     public Sumator(int[] array)
  
     {
  
       this.arr = array;
  
     }
  
  
     public int Suma()
  
     {
  
       int result = 0;
  
  
       for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
  
         result += arr[i];
  
  
       return result;
  
     }
  
  
     public int SumaPodziel3()
  
     {
  
       int result = 0;
  
  
       for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
  
         if (arr[i] % 3 == 0)
  
           result += arr[i];
  
  
       return result;
  
     }
  
   }
  
  
   class Program
  
   {
  
     static void Main(string[] args)
  
     {
  
       int[] array = new int[] { 1, 3, 6, 8 };
  
       Sumator sumator = new Sumator(array);
  
  
       Console.WriteLine(sumator.Suma());
  
       Console.WriteLine(sumator.SumaPodziel3());
  
  
       array = new int[] { 1, 2, 3, 4 };
  
       sumator = new Sumator(array);
  
  
       Console.WriteLine(sumator.Suma());
  
       Console.WriteLine(sumator.SumaPodziel3());
  
  
       Console.ReadKey();
  
     }
  
   }
  

  }

 2. Możesz sobie przygotować klasę statyczną. W obrębie tej klasy będziesz miał zdefiniowanych szereg statycznych metod, które będą obliczać różne sumy i z których każda jako parametr będzie otrzymywać tablicę liczb.

  using System;

  namespace ConsoleApplication

  {

   internal static class Sumator
  
   {
  
     public static int Suma(int[] arr)
  
     {
  
       int result = 0;
  
  
       for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
  
         result += arr[i];
  
  
       return result;
  
     }
  
  
     public static int SumaPodziel3(int[] arr)
  
     {
  
       int result = 0;
  
  
       for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
  
         if (arr[i] % 3 == 0)
  
           result += arr[i];
  
  
       return result;
  
     }
  
   }
  
  
   class Program
  
   {
  
     static void Main(string[] args)
  
     {
  
       int[] array = new int[] { 1, 3, 6, 8 };
  
  
       Console.WriteLine(Sumator.Suma(array));
  
       Console.WriteLine(Sumator.SumaPodziel3(array));
  
  
       array = new int[] { 1, 2, 3, 4 };
  
  
       Console.WriteLine(Sumator.Suma(array));
  
       Console.WriteLine(Sumator.SumaPodziel3(array));
  
  
       Console.ReadKey();
  
     }
  
   }
  

  }

 3. Możesz skorzystać z technologii LINQ. W ramach tej technologii udostępnionych została cała masa metod rozszerzających (takie metody możesz sobie tworzyć również samodzielnie). Wśród nich są takie, które służą do obliczania sumy.

  using System;

  using System.Linq;

  namespace ConsoleApplication

  {

   class Program
  
   {
  
     static void Main(string[] args)
  
     {
  
       int[] array = new int[] { 1, 3, 6, 8 };
  
  
       Console.WriteLine(array.Sum());
  
       Console.WriteLine(array.Where(i => i % 3 == 0).Sum());
  
  
       array = new int[] { 1, 2, 3, 4 };
  
  
       Console.WriteLine(array.Sum());
  
       Console.WriteLine(array.Where(i => i % 3 == 0).Sum());
  
  
       Console.ReadKey();
  
     }
  
   }
  

  }

@matzu

Dziękuję, przestudiuję to co napisałeś:)

@Sumek

OK, dodam jeszcze tylko, że w przypadku korzystania z LINQ trzeba myśleć co się robi.

array.Where(i => i % 3 == 0).Sum();

oraz

public static int SumaPodziel3(int[] arr)

{

  int result = 0;


  for (int i = 0; i < arr.Length; i++)

    if (arr[i] % 3 == 0)

      result += arr[i];


  return result;

}

...

Sumator.SumaPodziel3(array)

mimo tego, że zwracają ten sam wynik, nie działają dokładnie tak samo. W tym wypadku kod metody zdefiniowanej w klasie Sumator będzie szybszy (czy będą to duże różnice to już nie potrafię powiedzieć; trzeba to samemu sprawdzić). Podobne (wciąż nie takie same) działanie uzyska się w sytuacji użycia takiego kodu:

array.Sum(i => i % 3 == 0 ? i : 0);

Trzeba jednak przyznać, że ta wersja kodu wygląda już dość dziwnie i ja osobiście bym tego nie użył :stuck_out_tongue: