[C++] Obrót punktów

Witam próbuje napisać program na poniższe zadanie ale system sprawdzający cos go nie przyjmuje.

Napisz program który wczyta współrzędne punktów na płaszczyźnie a następnie wypisze współrzędne tych punktów obróconych o kat α względem środka układu współrzędnych.

Dane wejściowe składają się z n+1 wierszy. Zawierąjacych po dwie liczby całkowite oddzielone spacją. W pierwszym wierszu znajduje się liczba punktów i kat α podany w stopniach. W kolejnych wierszach zpisane są współrzędne punktów.

Przyklad:

3 180

0 1

1 1

2 10

Wynik:

0 -1

-1 -1

-2 -10

Oto mój kod

#include 

#include 


int main()

{

  int n,i;

  double k,r1,r2;

  double x[100];

  double y[100];

  scanf("%d %lf",&n ,&k);


  r1=sin (k*M_PI/180);

  r2=cos (k*M_PI/180);


  for(i=0;i
  {

    scanf("%lf %lf",&x[i],&y[i]);

    x[i]=(x[i]*r2)-(y[i]*r1);

    y[i]=(x[i]*r1)+(y[i]*r2);

  }  for(i=0;i
  {

    printf ("%lf %lf \n", x[i], y[i]);

  }

}

Zakładam, że na końcu funkcji main, brakuje

return 0;

Bardzo częsty błąd obliczeń, na pierwszy rzut oka niewidoczny.

Zwróć uwagę, że modyfikujesz wartość x i już zmodyfikowaną wykorzystujesz w obliczeniu y_._

Faktycznie, ten bład powstał przy kombinowaniu, lecz po poprawieniu tego dalej jest coś źle.

Za ten program dostaje 1 na 2 pkt.

Dodane 13.12.2009 (N) 0:02

Dobra mam , temat można zamknąć. Program świrował na double, a na int działa poprawnie i daje maxa

#include 

#include 


int main()

{

  int n,i,k,r1,r2;

  int x[100];

  int y[100];

  int x2[100];

  int y2[100];

  scanf("%d %d",&n,&k);


  r1=sin (k*M_PI/180);

  r2=cos (k*M_PI/180);


  for(i=0;i
  {

    scanf("%d %d",&x[i],&y[i]);

    x2[i]=(x[i]*r2)-(y[i]*r1);

    y2[i]=(x[i]*r1)+(y[i]*r2);

  }


  for(i=0;i
  {

    printf("%d %d\n",x2[i],y2[i]);

  }

}