[C#] Obsługa plików z określoną składnią

Witam

Chciałbym zapytać jak nazywa się technika (ja nazwałem to jak nazwałem w temacie) i czy jakaś istnieje, która pozwala w łatwiejszy sposób niż ręczne parsowanie, wykrywanie nawiasów i tworzenie wielu klas, obsługę pliku jaki załączam niżej.

http://wklej.to/d06BT

/* Automatisch generierte Stations-Datei V 1.8 (c) 11/10/94 SIEMENS */

SYNTAX '8|1.8'

SEMANTIK 'AUTOCAL 1|KE 2'

/* Solved GM-Baeume */

MASCHINE S_GM_SIPLACE,'S_SIP_80S_20','S_I_GM_SIP_80S' {

	KNOTEN S_GM_SIPLACE,'S_SIP_80S_20','S_I_GM_SIP_80S' ROOT {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_GM_SIPLACE,S_SIP_80S_20,S_I_GM_SIP_80S'

			VATER

			VATER_LIST

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_XYT,'S20_Gantry_1'

			KOMMENTAR ' S_XYT,S20_Gantry_1 '

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_I_XYT_SIP_S_P1'

				)

			)

			S_XYT,'S20_Gantry_2'

			KOMMENTAR ' S_XYT,S20_Gantry_2 '

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_I_XYT_SIP_S_P2'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST {

			S_KOPF,'RV_12_7xx_10000'

			KOMMENTAR 'S_KOPF,RV_12_7xx_10000'

			( 2 )

			S_LPZ,'PCB_Cam_5'

			KOMMENTAR 'S_LPZ,PCB_Cam_5'

			( 2 )

			S_BEZ,'RV_Cam_12_18x18'

			KOMMENTAR 'S_BEZ,RV_Cam_12_18x18'

			( 2 )

			S_STPL,'Location_FB'

			KOMMENTAR 'S_STPL,Location_FB'

			( 2 )

			S_FB,'FB_20x6_Tracks'

			KOMMENTAR 'S_FB, FB_20x6_Tracks'

			( 2 )

			S_PIP_W,'NC_7xx_7x12'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_7x12'

			( 2 )

			S_PIP_W,'NC_7xx_84x1'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_84x1'

			( 2 )

			S_ENTS,'S_SIP'

			KOMMENTAR 'S_ENTS,S_SIP'

			( 2 )

		}	/* ERB_LIST */

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_BEZ,'RV_Cam_12_18x18','S_AI_3' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_BEZ,RV_Cam_12_18x18,K_TYPE'

			VATER ( S_KOPF,'RV_12_7xx_10000','S_AI_3' )

			VATER_LIST (

				S_KOPF,'RV_12_7xx_10000'

				S_KOPF,'RV_12_9xx_12500'

				S_KOPF,'RV_12_9xx_13750'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_BEZ_OPT,'RV_Cam_12_18x18'

			KOMMENTAR 'S_BEZ_OPT,RV_Cam_12_18x18'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_I_BEZ_OPT_18x18'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_BEZ,'RV_Cam_12_18x18','S_AI_4' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_BEZ,RV_Cam_12_18x18,K_TYPE'

			VATER ( S_KOPF,'RV_12_7xx_10000','S_AI_4' )

			VATER_LIST (

				S_KOPF,'RV_12_7xx_10000'

				S_KOPF,'RV_12_9xx_12500'

				S_KOPF,'RV_12_9xx_13750'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_BEZ_OPT,'RV_Cam_12_18x18'

			KOMMENTAR 'S_BEZ_OPT,RV_Cam_12_18x18'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_2'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_FB,'FB_20x6_Tracks','S_I_FB_80S_80F_P2' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_FB,FB_20x6_Tracks,S_I_FB_80S_80F_P2'

			VATER ( S_STPL,'Location_FB','S_I_STPL_1' )

			VATER_LIST (

				S_STPL,'Location_FB'

				S_STPL,'Location_1'

				S_STPL,'Location_3'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_MODUL,'S_L_10_15'

			KOMMENTAR 'S_MODUL, S_L_10_15'

			OFFSET 0 , 0 , -7000 , 0

			( 20

			)

			S_MODUL,'S_L_45_95'

			KOMMENTAR 'S_MODUL, S_L_45_95'

			OFFSET 0 , 0 , -7000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_LIN_30'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_LIN_30'

			OFFSET 12750 , 0 , -5300 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_2X_EL'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_2X_EL'

			OFFSET 4250 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_EL'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_EL'

			OFFSET 4250 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_S'

			OFFSET 5950 , -33500 , -5000 , 0

			( 20

				KOMP (

					'S_AI_2'

				)

				KOMP (

					'S_AI_4'

				)

				KOMP (

					'S_AI_8'

				)

			)

			S_FD,'S_G_3x8_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_3x8_S'

			OFFSET 3950 , -33500 , -5000 , 0

			( 20

				KOMP (

					'S_AI_1'

				)

				KOMP (

					'S_AI_5'

				)

				KOMP (

					'S_AI_6'

				)

				KOMP (

					'S_AI_9'

				)

				KOMP (

					'S_AI_10'

				)

			)

			S_FD,'S_G_12_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_12_S'

			OFFSET 9900 , -35000 , -3500 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_16_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_16_S'

			OFFSET 11900 , -35000 , -3500 , 0

			( 20

				KOMP (

					'S_AI_3'

				)

				KOMP (

					'S_AI_7'

				)

			)

			S_FD,'S_G_24_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_24_S'

			OFFSET 15900 , -35000 , -3500 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_S'

			OFFSET 18600 , -35000 , -3500 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_8_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_S_C'

			OFFSET 5950 , -33500 , -5000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_3x8_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_3x8_S_C'

			OFFSET 3950 , -33500 , -5000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_12_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_12_S_C'

			OFFSET 9900 , -35000 , -3500 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_16_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_16_S_C'

			OFFSET 11900 , -35000 , -3500 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_24_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_24_S_C'

			OFFSET 15900 , -35000 , -3500 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_S_C'

			OFFSET 18600 , -35000 , -3500 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_8_KL2'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_KL2'

			OFFSET 4250 , -12000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_KL4'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_KL4'

			OFFSET 4250 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_KL8'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_KL8'

			OFFSET 4250 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_12'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_12'

			OFFSET 8350 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_16'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_16'

			OFFSET 10350 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_24N'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_24N'

			OFFSET 17750 , -21000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_B'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_B'

			OFFSET 20550 , -21000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_P'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_P'

			OFFSET 20150 , -14000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_16_III'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_16_III'

			OFFSET 13850 , -35000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_24_III'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_24_III'

			OFFSET 17850 , -35000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_III'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_III'

			OFFSET 20550 , -35000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_R_0402_0603'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_R_0402_0603'

			OFFSET 0 , 0 , -5300 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_B_AIR'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_B_AIR'

			OFFSET 5250 , -33500 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FT,'S_M_FB_51'

			KOMMENTAR 'S_FT, S_M_FB_51'

			OFFSET 13950 , 113000 , -11000 , 0

			( 2

			)

			S_FT,'S_M_FB_30'

			KOMMENTAR 'S_FT, S_M_FB_30'

			OFFSET 13950 , 113000 , -11000 , 0

			( 4

			)

			S_FT,'S_M_FB_3'

			KOMMENTAR 'S_FT, S_M_FB_3'

			OFFSET 12750 , 0 , 0 , 0

			( 10

			)

			S_FD,'ST_8'

			KOMMENTAR 'S_FD, ST_8'

			OFFSET 12750 , -33500 , 0 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'ST_12'

			KOMMENTAR 'S_FD, ST_12'

			OFFSET 12750 , -33500 , 0 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'ST_16'

			KOMMENTAR 'S_FD, ST_16'

			OFFSET 12750 , -33500 , 0 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'ST_24'

			KOMMENTAR 'S_FD, ST_24'

			OFFSET 20650 , -33500 , 0 , 0

			( 13

			)

			S_ENTS,'S_SIP'

			KOMMENTAR 'S_ENTS, S_SIP'

			OFFSET 26550 , -35000 , -3000 , 0

			( 1

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST {

			S_SPUR 1 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 2 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 3 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 4 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 5 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 6 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 7 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 8 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 9 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 10 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 11 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 12 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 13 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 14 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 15 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 16 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 17 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 18 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 19 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 20 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 21 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 22 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 23 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 24 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 25 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 26 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 27 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 28 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 29 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 30 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 31 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 32 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 33 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 34 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 35 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 36 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 37 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 38 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 39 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 40 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 41 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 42 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 43 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 44 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 45 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 46 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 47 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 48 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 49 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 50 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 51 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 52 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 53 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 54 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 55 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 56 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 57 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 58 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 59 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 60 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 61 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_16_S','S_AI_3' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 62 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 63 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 64 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 65 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 66 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 67 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_16_S','S_AI_7' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 68 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 69 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 70 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 71 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 72 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 73 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_8_S','S_AI_4' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 74 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 75 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 76 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 77 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 78 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 79 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_3x8_S','S_AI_6' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 80 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 81 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 82 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 83 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 84 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 85 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_3x8_S','S_AI_5' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 86 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 87 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 88 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 89 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 90 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 91 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_3x8_S','S_AI_9' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 92 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 93 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 94 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 95 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 96 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 97 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_3x8_S','S_AI_10' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 98 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 99 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 100 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 101 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 102 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 103 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_8_S','S_AI_8' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 104 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 105 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 106 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 107 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 108 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 109 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_8_S','S_AI_2' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 110 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 111 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 112 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 113 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 114 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 115 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_3x8_S','S_AI_1' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 116 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 117 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 118 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 119 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 120 (

				0

			)	/* S_SPUR */

		}	/* SPUR_LIST */

		ERB_LIST

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_FB,'FB_20x6_Tracks','S_I_FB_80S_80F_P1' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_FB,FB_20x6_Tracks,S_I_FB_80S_80F_P1'

			VATER ( S_STPL,'Location_FB','S_I_STPL_3' )

			VATER_LIST (

				S_STPL,'Location_FB'

				S_STPL,'Location_1'

				S_STPL,'Location_3'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_MODUL,'S_L_10_15'

			KOMMENTAR 'S_MODUL, S_L_10_15'

			OFFSET 0 , 0 , -7000 , 0

			( 20

			)

			S_MODUL,'S_L_45_95'

			KOMMENTAR 'S_MODUL, S_L_45_95'

			OFFSET 0 , 0 , -7000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_LIN_30'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_LIN_30'

			OFFSET 12750 , 0 , -5300 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_2X_EL'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_2X_EL'

			OFFSET 4250 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_EL'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_EL'

			OFFSET 4250 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_S'

			OFFSET 5950 , -33500 , -5000 , 0

			( 20

				KOMP (

					'S_AI_11'

				)

				KOMP (

					'S_AI_13'

				)

				KOMP (

					'S_AI_15'

				)

				KOMP (

					'S_AI_17'

				)

			)

			S_FD,'S_G_3x8_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_3x8_S'

			OFFSET 3950 , -33500 , -5000 , 0

			( 20

				KOMP (

					'S_AI_14'

				)

				KOMP (

					'S_AI_16'

				)

				KOMP (

					'S_AI_18'

				)

			)

			S_FD,'S_G_12_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_12_S'

			OFFSET 9900 , -35000 , -3500 , 0

			( 20

				KOMP (

					'S_AI_12'

				)

			)

			S_FD,'S_G_16_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_16_S'

			OFFSET 11900 , -35000 , -3500 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_24_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_24_S'

			OFFSET 15900 , -35000 , -3500 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_S'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_S'

			OFFSET 18600 , -35000 , -3500 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_8_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_S_C'

			OFFSET 5950 , -33500 , -5000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_3x8_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_3x8_S_C'

			OFFSET 3950 , -33500 , -5000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_12_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_12_S_C'

			OFFSET 9900 , -35000 , -3500 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_16_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_16_S_C'

			OFFSET 11900 , -35000 , -3500 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_24_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_24_S_C'

			OFFSET 15900 , -35000 , -3500 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_S_C'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_S_C'

			OFFSET 18600 , -35000 , -3500 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_8_KL2'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_KL2'

			OFFSET 4250 , -12000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_KL4'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_KL4'

			OFFSET 4250 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_8_KL8'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_8_KL8'

			OFFSET 4250 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_12'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_12'

			OFFSET 8350 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_16'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_16'

			OFFSET 10350 , -14000 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_G_24N'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_24N'

			OFFSET 17750 , -21000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_B'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_B'

			OFFSET 20550 , -21000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_P'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_P'

			OFFSET 20150 , -14000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_16_III'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_16_III'

			OFFSET 13850 , -35000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_24_III'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_24_III'

			OFFSET 17850 , -35000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_G_32_III'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_G_32_III'

			OFFSET 20550 , -35000 , -3000 , 0

			( 13

			)

			S_FD,'S_R_0402_0603'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_R_0402_0603'

			OFFSET 0 , 0 , -5300 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'S_B_AIR'

			KOMMENTAR 'S_FD, S_B_AIR'

			OFFSET 5250 , -33500 , -3000 , 0

			( 20

			)

			S_FT,'S_M_FB_51'

			KOMMENTAR 'S_FT, S_M_FB_51'

			OFFSET 13950 , 113000 , -11000 , 0

			( 2

			)

			S_FT,'S_M_FB_30'

			KOMMENTAR 'S_FT, S_M_FB_30'

			OFFSET 13950 , 113000 , -11000 , 0

			( 4

			)

			S_FT,'S_M_FB_3'

			KOMMENTAR 'S_FT, S_M_FB_3'

			OFFSET 12750 , 0 , 0 , 0

			( 10

			)

			S_FD,'ST_8'

			KOMMENTAR 'S_FD, ST_8'

			OFFSET 12750 , -33500 , 0 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'ST_12'

			KOMMENTAR 'S_FD, ST_12'

			OFFSET 12750 , -33500 , 0 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'ST_16'

			KOMMENTAR 'S_FD, ST_16'

			OFFSET 12750 , -33500 , 0 , 0

			( 20

			)

			S_FD,'ST_24'

			KOMMENTAR 'S_FD, ST_24'

			OFFSET 20650 , -33500 , 0 , 0

			( 13

			)

			S_ENTS,'S_SIP'

			KOMMENTAR 'S_ENTS, S_SIP'

			OFFSET 26550 , -35000 , -3000 , 0

			( 1

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST {

			S_SPUR 1 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_12_S','S_AI_12' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 2 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 3 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 4 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 5 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 6 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 7 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_3x8_S','S_AI_14' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 8 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 9 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 10 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 11 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 12 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 13 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_3x8_S','S_AI_18' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 14 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 15 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 16 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 17 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 18 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 19 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_8_S','S_AI_17' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 20 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 21 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 22 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 23 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 24 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 25 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_3x8_S','S_AI_16' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 26 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 27 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 28 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 29 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 30 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 31 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_8_S','S_AI_15' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 32 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 33 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 34 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 35 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 36 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 37 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_8_S','S_AI_13' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 38 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 39 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 40 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 41 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 42 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 43 (

				0

				KOMP ( S_FD,'S_G_8_S','S_AI_11' )

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 44 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 45 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 46 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 47 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 48 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 49 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 50 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 51 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 52 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 53 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 54 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 55 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 56 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 57 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 58 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 59 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 60 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 61 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 62 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 63 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 64 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 65 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 66 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 67 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 68 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 69 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 70 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 71 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 72 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 73 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 74 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 75 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 76 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 77 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 78 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 79 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 80 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 81 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 82 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 83 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 84 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 85 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 86 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 87 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 88 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 89 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 90 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 91 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 92 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 93 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 94 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 95 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 96 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 97 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 98 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 99 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 100 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 101 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 102 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 103 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 104 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 105 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 106 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 107 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 108 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 109 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 110 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 111 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 112 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 113 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 114 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 115 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 116 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 117 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 118 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 119 (

				0

			)	/* S_SPUR */

			S_SPUR 120 (

				0

			)	/* S_SPUR */

		}	/* SPUR_LIST */

		ERB_LIST

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_KOPF,'RV_12_7xx_10000','S_AI_3' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'KOPF,RV_12_7xx_10000,K_TYPE'

			VATER ( S_XYT,'S20_Gantry_1','S_I_XYT_SIP_S_P1' )

			VATER_LIST (

				S_XYT,'S20_Gantry_1'

				S_XYT,'S20_Gantry_2'

				S_XYT,'F4_Gantry_1'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_BEZ,'RV_Cam_12_18x18'

			KOMMENTAR 'S_BEZ,RV_Cam_12_18x18'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_3'

				)

			)

			S_PIP_W,'NC_7xx_7x12'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_7x12'

			EDITOR < FB ST >

			OFFSET 688000 , 1231000 , 0 , 0

			( 1

			)

			S_PIP_W,'NC_7xx_84x1'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_84x1'

			EDITOR < FB ST >

			OFFSET 688000 , 1231000 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_3'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_KOPF,'RV_12_7xx_10000','S_AI_4' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'KOPF,RV_12_7xx_10000,K_TYPE'

			VATER ( S_XYT,'S20_Gantry_2','S_I_XYT_SIP_S_P2' )

			VATER_LIST (

				S_XYT,'S20_Gantry_1'

				S_XYT,'S20_Gantry_2'

				S_XYT,'F4_Gantry_1'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_BEZ,'RV_Cam_12_18x18'

			KOMMENTAR 'S_BEZ,RV_Cam_12_18x18'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_4'

				)

			)

			S_PIP_W,'NC_7xx_7x12'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_7x12'

			EDITOR < FB ST >

			OFFSET 688000 , 1231000 , 0 , 0

			( 1

			)

			S_PIP_W,'NC_7xx_84x1'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_84x1'

			EDITOR < FB ST >

			OFFSET 688000 , 1231000 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_9'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_LPZ,'PCB_Cam_5','S_AI_3' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_LPZ,PCB_Cam_5,K_TYPE'

			VATER ( S_XYT,'S20_Gantry_1','S_I_XYT_SIP_S_P1' )

			VATER_LIST (

				S_XYT,'F_Gantry_1'

				S_XYT,'F4_Gantry_1'

				S_XYT,'F5HM_Gantry_1'

				S_XYT,'F5_Gantry_1'

				S_XYT,'S_Gantry_1'

				S_XYT,'S_Gantry_2'

				S_XYT,'S20_Gantry_1'

				S_XYT,'S20_Gantry_2'

				S_XYT,'S23_Gantry_1'

				S_XYT,'S23_Gantry_2'

				S_XYT,'S25_Gantry_1'

				S_XYT,'S25_Gantry_2'

				S_XYT,'S27HM_Gantry_1'

				S_XYT,'S27HM_Gantry_2'

				S_XYT,'HS50_Gantry_1'

				S_XYT,'HS50_Gantry_2'

				S_XYT,'HS50_Gantry_3'

				S_XYT,'HS50_Gantry_4'

				S_XYT,'HS50P_Gantry_1'

				S_XYT,'HS50P_Gantry_2'

				S_XYT,'HS50P_Gantry_3'

				S_XYT,'HS50P_Gantry_4'

				S_XYT,'HS60_Gantry_1'

				S_XYT,'HS60_Gantry_2'

				S_XYT,'HS60_Gantry_3'

				S_XYT,'HS60_Gantry_4'

				S_KOPF,'S_KLEBER_G1'

				S_KOPF,'S_KLEBER_G2'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_LPZ_OPT,'PCB_Cam_5'

			KOMMENTAR 'S_LPZ_OPT,PCB_Cam_5'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_I_LPZ_OPT_LPZ_MVS'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_LPZ,'PCB_Cam_5','S_AI_4' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_LPZ,PCB_Cam_5,K_TYPE'

			VATER ( S_XYT,'S20_Gantry_2','S_I_XYT_SIP_S_P2' )

			VATER_LIST (

				S_XYT,'F_Gantry_1'

				S_XYT,'F4_Gantry_1'

				S_XYT,'F5HM_Gantry_1'

				S_XYT,'F5_Gantry_1'

				S_XYT,'S_Gantry_1'

				S_XYT,'S_Gantry_2'

				S_XYT,'S20_Gantry_1'

				S_XYT,'S20_Gantry_2'

				S_XYT,'S23_Gantry_1'

				S_XYT,'S23_Gantry_2'

				S_XYT,'S25_Gantry_1'

				S_XYT,'S25_Gantry_2'

				S_XYT,'S27HM_Gantry_1'

				S_XYT,'S27HM_Gantry_2'

				S_XYT,'HS50_Gantry_1'

				S_XYT,'HS50_Gantry_2'

				S_XYT,'HS50_Gantry_3'

				S_XYT,'HS50_Gantry_4'

				S_XYT,'HS50P_Gantry_1'

				S_XYT,'HS50P_Gantry_2'

				S_XYT,'HS50P_Gantry_3'

				S_XYT,'HS50P_Gantry_4'

				S_XYT,'HS60_Gantry_1'

				S_XYT,'HS60_Gantry_2'

				S_XYT,'HS60_Gantry_3'

				S_XYT,'HS60_Gantry_4'

				S_KOPF,'S_KLEBER_G1'

				S_KOPF,'S_KLEBER_G2'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_LPZ_OPT,'PCB_Cam_5'

			KOMMENTAR 'S_LPZ_OPT,PCB_Cam_5'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_2'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_STPL,'Location_FB','S_I_STPL_1' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_STPL,Location_FB,S_I_STPL_1'

			VATER ( S_XYT,'S20_Gantry_2','S_I_XYT_SIP_S_P2' )

			VATER_LIST (

				S_XYT,'S_Gantry_1'

				S_XYT,'S_Gantry_2'

				S_XYT,'S20_Gantry_1'

				S_XYT,'S20_Gantry_2'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_FB,'FB_20x6_Tracks'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_I_FB_80S_80F_P2'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST {

			S_ENTS,'S_SIP'

			KOMMENTAR 'S_ENTS,S_SIP'

			( 1 )

		}	/* ERB_LIST */

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_STPL,'Location_FB','S_I_STPL_3' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_STPL,Location_FB,S_I_STPL_3'

			VATER ( S_XYT,'S20_Gantry_1','S_I_XYT_SIP_S_P1' )

			VATER_LIST (

				S_XYT,'S_Gantry_1'

				S_XYT,'S_Gantry_2'

				S_XYT,'S20_Gantry_1'

				S_XYT,'S20_Gantry_2'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_FB,'FB_20x6_Tracks'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_I_FB_80S_80F_P1'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST {

			S_ENTS,'S_SIP'

			KOMMENTAR 'S_ENTS,S_SIP'

			( 1 )

		}	/* ERB_LIST */

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_XYT,'S20_Gantry_1','S_I_XYT_SIP_S_P1' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_XYT,S20_Gantry_1,S_I_XYT_SIP_S_P1'

			VATER ( S_GM_SIPLACE,'S_SIP_80S_20','S_I_GM_SIP_80S' )

			VATER_LIST (

				S_GM_SIPLACE,'S_SIP_80S_20'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_STPL,'Location_FB'

			KOMMENTAR 'S_STPL, Location_FB'

			OFFSET 791450 , 1487000 , 0 , 18000

			( 1

				KOMP (

					'S_I_STPL_3'

				)

			)

			S_KOPF,'RV_12_7xx_10000'

			KOMMENTAR 'S_KOPF,RV_12_7xx_10000'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_3'

				)

			)

			S_LPZ,'PCB_Cam_5'

			KOMMENTAR 'S_LPZ,PCB_Cam_5'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_3'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST {

			S_FB,'FB_20x6_Tracks'

			KOMMENTAR 'S_FB, FB_20x6_Tracks'

			( 1 )

			S_BEZ,'RV_Cam_12_18x18'

			KOMMENTAR 'S_BEZ,RV_Cam_12_18x18'

			( 1 )

			S_PIP_W,'NC_7xx_7x12'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_7x12'

			( 1 )

			S_PIP_W,'NC_7xx_84x1'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_84x1'

			( 1 )

			S_ENTS,'S_SIP'

			KOMMENTAR 'S_ENTS,S_SIP'

			( 1 )

		}	/* ERB_LIST */

	}	/* KNOTEN */

	KNOTEN S_XYT,'S20_Gantry_2','S_I_XYT_SIP_S_P2' {

		INFO {

			KOMMENTAR 'S_XYT,S20_Gantry_2,S_I_XYT_SIP_S_P2'

			VATER ( S_GM_SIPLACE,'S_SIP_80S_20','S_I_GM_SIP_80S' )

			VATER_LIST (

				S_GM_SIPLACE,'S_SIP_80S_20'

			)

		}	/* INFO */

		PHY_LIST {

			S_STPL,'Location_FB'

			KOMMENTAR 'S_STPL, Location_FB'

			OFFSET 165550 , 417000 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_I_STPL_1'

				)

			)

			S_KOPF,'RV_12_7xx_10000'

			KOMMENTAR 'S_KOPF,RV_12_7xx_10000'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_4'

				)

			)

			S_LPZ,'PCB_Cam_5'

			KOMMENTAR 'S_LPZ,PCB_Cam_5'

			OFFSET 0 , 0 , 0 , 0

			( 1

				KOMP (

					'S_AI_4'

				)

			)

		}	/* PHY_LIST */

		SPUR_LIST

		ERB_LIST {

			S_FB,'FB_20x6_Tracks'

			KOMMENTAR 'S_FB, FB_20x6_Tracks'

			( 1 )

			S_BEZ,'RV_Cam_12_18x18'

			KOMMENTAR 'S_BEZ,RV_Cam_12_18x18'

			( 1 )

			S_PIP_W,'NC_7xx_7x12'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_7x12'

			( 1 )

			S_PIP_W,'NC_7xx_84x1'

			KOMMENTAR 'S_PIP_W,NC_7xx_84x1'

			( 1 )

			S_ENTS,'S_SIP'

			KOMMENTAR 'S_ENTS,S_SIP'

			( 1 )

		}	/* ERB_LIST */

	}	/* KNOTEN */

}	/* MASCHINE S_GM_SIPLACE S_SIP_80S_20 S_I_GM_SIP_80S */

/* Unsolved GM-Baeume */

/* Unsolved Komponenten-Baeume */

KOMP {

}	/* KOMP */

K_TYPE {

}	/* K_TYPE */

http://www.if.pw.edu.pl/~ludwik/regex.html