[C++] Odpowiednik putchxy z conio2.h

Jak w temacie szukam zamiennika ze standardowych bibliotek QT lub gotowej funkcji, która na tą same zastosowanie co ww. funkcja. Proszę mi nie mówić, abym zainstalował DEVa z conio2.h, bo mam muszę używać tylko standardowych bibliotek lub własnych funkcji.

Windows? Ja używałem takiej funkcji:

void gotoxy(int x,int y) { 

	COORD pos={x,y};

	HANDLE output=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

	SetConsoleCursorPosition(output,pos);

}

Użycie:

gotoxy(5,5);

cout<<"X"; //Stawia znak X na pozycji 5,5

Dzięki, kompletnie a tej funkcji zapomniałem.