[C++] Odpowiednik system("CLS") w Linuksie


(kijek) #1

Jaki jest odpowiednik dla system("CLS") w Linuksie?


(Baniapiotr91) #2

system("clear");

ale warto zastosować takie rozwiązanie :

ifdef WIN32

system("cls");

else

system("clear");

endif

Pozdrawiam :wink:


(kijek) #3

Ok, a jaką bibliotekę dodać, by móc z tego korzystać? Bo cały projekt jest pisany jedynie z wykorzystaniem iostream.


(Sawyer47) #4

Przecież funkcja system to część biblioteki standardowej: http://www.cppreference.com/wiki/c/other/system

Wystarczy, że dodasz nagłówek cstdlib. Natomiast wiadomo, że wywoływanie komend przez system jest nieprzenośne i niepewne.